Primorski slovenski biografski leksikon

Mayer Evgen, graščak, agronom, sadjar in vinogradnik, r. 23. dec. 1889 v Ložah pri Vipavi, u. 29. nov. 1970 v Novi Gor. (Pristava). Oče Karl, graščak, mati Ana Dejak. Osn. š. je obiskoval v Ložah in Vipavi, gimn. z maturo je dovršil v Gor., agronomijo na dunajski visoki šoli za kmetijstvo (Bodenkultur). Med prvo vojno je bil mobiliziran; 1919 je bil med prvimi prostovoljci za obrambo Koroške, zato je diplomiral šele po vojni, ko je v svoje roke prevzel grajsko posestvo Lože pri Vipavi. Vseh 20 let je uspešno gospodaril, obnavljal vinograde in sadovnjake ter pomagal okoliškim kmetom uvajati sodobnejše strokovne ukrepe in organizacijske prijeme. Posebej si je prizadeval za uvajanje novih sort vinske trte, breskev, marelic, fig in murv. Pridelke je pošiljal v Gor., Trst in na Dunaj. Med obema vojnama je bil nekaj let zelo dejaven član Vinarske in kmetijske zadruge v Vipavi. M. je bil ves čas narodno zaveden, med drugo vojno pa aktivist OF. Na njegovem domu v Gor. so se zbirali aktivisti in kurirji. Po vojni je podaril posestvo, grad in vso opremo novo ustanovljeni kmetijski (sadjarski in vinogradniški) šoli za Primorsko v Ložah pri Vipavi, sam pa se je preselil na Pristavo (Nova Gor.), kjer je nadaljeval svoje strokovno delo v vinogradništvu in sadjarstvu, obenem pa je vodil na OLO Gor. referat za pospeševanje sviloprejke. V ta namen je napisal daljšo študijo in izdelal načrt za množenje, sajenje in gojitev murv na gor. Krasu. Načrt so izvajali do 1960, nato pa so pospeševanje opustili. Študija in načrt sta ostala v rkp.

Prim.: PrimN 52, 1970, 4; A. Frescura, Diario di un imboscato. V: Tre romanzi della grande guerra, Milano 1966, 290–91; V. Pilon, Na robu, Lj. 1965, 61, 151.

Adč.

Adamič, France: Mayer, Evgen, pl. (1889–1970). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi923620/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (9. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine