Primorski slovenski biografski leksikon

Maver Marij, kulturni delavec, urednik, r. 15. jan. 1937 v Trstu, kjer živi. Oče Andrej, delavec, mati Viktorija Zlobec, šivilja, oba iz Trsta. Osn. š. na Opčinah, Nižjo sred. š. pri Sv. Jakobu v Trstu, slov. učiteljišče (matura 1955). Vpisal se je na Pedag. fak. v Trstu (leposlovne vede), kjer je opravil vse izpite, ni pa diplomiral. Vojaški rok je odslužil 1963–64 v Trapaniju na Siciliji in Trentu. V letih 1965–69 je poučeval slov., zgod. in zem. ter ital. na niž. sred. šolah sv. Cirila in Metoda pri Sv. Ivanu in Srečka Kosovela na Opčinah. 11. jan. 1967 vpisan v časnikarsko zbornico kot publicist. 11. dec. 1969 je nastopil službo kot ur. slov. govorjenih sporedov na radiu Trst A, od 1956 pa je sodeloval kot zunanji sodelavec in bil član igralske skupine Radijski oder (do 1969). Od 1967 odgov. ur. trž. Mladike, od 1976 tudi njen glavni ur. Član odbora SKK, od 1969 preds. SP. Od nastanka SSk je bil vedno član pokraj. vodstva v Trstu in nato član dežel. vodstva te stranke, član odb. SSO od 1976. član in odb. DSI in 1980 je predaval na štud. dneh Draga o Slovenstvu v svoji kulturno politični informaciji danes. Od 1982 je član komisije liter. nagrade Vstajenje v Trstu. Objavljal je pesmi, črtice in novele v LitV, Utripih, Demokr., ViD, M(Trst) s polnim imenom ali s psevdonimi Pajer, Beneškinov idr. članke in glose je priobčeval pod najrazličnejšimi imeni, najpogosteje kot Kondor in Kobilar, v Slov. misli, M(Trst), KatG in KolGMD. Napisal je radijski igri Zbogom, Martina! (1964) in Veter s pampe (1965) ter otroško rad. igro Krizantema na grob malega junaka (1964). 1965 je prejel nagrado za novelo na liter. natečaju radia Trst A. Za 70-letnico pesnika in pisatelja Vinka Beličiča je pripravil knjigo Vinka Beličiča pogled nazaj (založila Mladika, Trst 1983). V njej je priobčil predelani pogovor, ki ga je imel s pesnikom na radijski postaji Trst A, dodal je Beličičev dnevnik iz let 1939–1940, 8 pesmi mrtvi materi in Bibliografijo, ki jo je sestavil avtor sam. M. je napisal uvod in kratek Beličičev življenjepis.

Prim.: Osebni podatki; Jevnikar, Zam. lit., M(Trst) 1968, 76; IzvTrst 1965–69; 20 let Rad. odra, Tr. 1966, pass.; SGL II, 425; slika v zborniku Draga 80, Tr. 1981, 27.

Jem.

Jevnikar, Martin: Maver, Marij (1937–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi923570/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine