Primorski slovenski biografski leksikon

Massera (Mašera) Sonja, zdravnica in organizatorka planinstva, r. 20. sept. 1911 v Gor., živi v Trstu. Oče Alojz, sodnik, iz Kobarida, mati Pavla Pečenko iz Rihemberka (Branika), brat Boris, prof. (gl. čl.). Zaradi vojne se je družina umaknila v Mrb. in tu ostala do 1921, zato je dovršila prve 4 razr. osn. š. tu, ostalo v Gor. in tudi gimn. (matura 1931). Medicino je doštudirala v Turinu, kjer je doktorirala 9. jul. 1937, po 6 mesecih prakse je febr. 1938 napravila drž. izpit v Padovi. Specializirala se je v pediatriji v Pavii. 1. mar. 1938 je dobila službo v splošni bolnišnici v Trstu (II0 medica) in tu je ostala leto dni, ko je odšla k Magdaleni za nalezljive bolezni. Tu je ostala do dec. 1945, ko so jo odpustili, po pritožbi pa se je vrnila v splošno bolnišnico na II0 medico, kjer je ostala kot pomočnica in asistentka še leto in pol. Vmes je odprla privatno prakso blizu Sv. Antona Novega za razne bolniške blagajne in zasebnike in poklic opravlja še zdaj. Sredi poletja 1942 je začela sodelovati z OF: zbirala je zdravila in sanitetne potrebščine za partizane, zdravila obolele ilegalce, skrbela za part. ranjence in za povratnike iz nem. taborišč. Po vojni je delala v raznih odborih OF, skrbela za organizacijo zdravstvenih centrov in obvezovalnic, z dr. Hlavatyjem pa je bila tudi zadolžena za organizacijo otroških posvetovalnic v Istri in drugod. Po vseh tržaških vaseh je večkrat predavala o različnih zdravstvenih vprašanjih in postala najbolj znana in priljubljena zdravnica ne samo za otroke, ampak tudi za odrasle. Zunaj poklica je največ delala pri SPDT, ki so ga obnovili v Trstu 5. maja 1946. M. je bila ves čas odbornica, potem podpreds., po smrti Z. Jelinčiča 1965 preds. do 1977, ko je odstopila in so jo izvolili za častno preds. Pod njenim vodstvom so 7. jul. 1966 na Črni prsti nad Podbrdom odprli Dom Zorka Jelinčiča, ki je ena večjih in pomembnejših planinskih postojank v Sji. Smučanje v SPDT je preraslo v množičnost in 12. febr. 1967 je SPDT priredilo v Črnem vrhu nad Idrijo prve zamejske zimske igre, ki se ponavljajo vsako leto. Prav tako se ponavljajo zimski avtobusni izleti v smučarska središča. 5. okt. 1975 so na it.-jsl.-avstr. tromeji na Peči odprli vezno planinsko pot Vertikalo, ki poteka po vseh krajih, kjer živijo zamejski Slov. v It. Ob tej priložnosti je izdalo ZTT Vodnik po planinski poti SPD Trst (1975). Pri določitvi poti in osnovi opisov je sodelovala tudi M. Pod preds. M-ove so ustanovili zadrugo Mangart, ki upravlja obnovljeni planinski Dom Mangart v žabnicah v Kanalski dolini. Za svoje delo je dobila M-ova razna družbena in planinska priznanja, 1972 odličje OF.

Prim.: Osebni podatki; J. Koren, Dr. S. M.:zdravnica v ilegali in požrtvovalna povojna javna delavka, PDk 26. apr. 1972 s sl.; Dr. Košmrlj,V Lj. podelili letošnja priznanja OF, PDk 27. apr. 1972 s sl.; Obiettivo donna, Meridiano 12. apr. 1979 s sl.; Slovesnost ob življenjskem jubileju dr. S. M., PDk 22. sept. 1981; D. Jelinčič,Dr. S. M. je praznovala, PV 1981, št. 11, 515–17 s sl.; M. Šušteršič, Dr. S. M., vodnica našega planinstva, PDk 14. maja 1983 s sl.; D. Jelinčič, Zgod. SPD Trst, 1904–1984, Trst 1984.

Jem.

Jevnikar, Martin: Mašera, Sonja (1911–2005). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi923440/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (25. november 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine