Primorski slovenski biografski leksikon

Marušič Darko, organizator OF im KPS ter partizanski borec, narodni heroj, r. 6. dec. 1919 v Lj., u. 17. nov. 1943 v Srednjem Lokovcu. Njegova družina je med prvo svet. vojno živela v begunstvu v Lukovici, 1921 se je vrnila v Opatje selo, od tam pa so zaradi slabih socialnih razmer emigrirali v Brazilijo. Vrnili so se 1925, čez šest let pa so se za stalno odselili v Lj. Tu je M. obiskoval mešč. š. in strok. nadaljevalni tečaj sred. tehn. š. V tovarni »Unitas« v Lj. se je izučil za stroj. knjičavničarja. Tu je 1938 postal član SKOJ-a, 1940 pa član KPS. Politično je delal med vajeniško in športno mladino. Bil je uspešen boksar srednjetežke kategorije in član dravske banovinske reprezentance. Po napadu na Jsl. 1941 je postal sekretar okrož. komiteja SKOJ v Lj., aktivno je delal tudi v akcijah VOS. Febr. 1942 ga je CK KPS poslal na polit. delo v Trst, da bi obnavljal organizacije KPS in OF, ki so jih prizadele aretacije bratov Kovačič (PSBL II, 159–60) in drugih trž. aktivistov. Organiziral je tudi mladinsko protifaš. in revoluc. gibanje. Nov. 1943 je postal član pokr. komiteja SKOJ, apr. 1943 pa sekretar pokr. iniciativnega odb. ZSM za SlovPrim. Po kapitulaciji It. je bil tudi član NOS za SlovPrim. Okt. 1943 ga je GŠ NOV in POS imenoval za pomočnika komisarja prim. operativne cone. Delal je v Furlaniji, 6. okt. 1943 je bil imenovan za politkomisarja Tržaške divizije, nov. 1943 pa za pomočnika politkomisarja Goriške divizije. Na prvem kongresu ZSM Slovenije v Kočevski Reki okt. 1943 je postal član glav. odb. ZSMS. Padel je v borbi z nemško patruljo. Za narodnega heroja je bil proglašen 14. dec. 1949. Njegovi ileg. imeni sta bili Emil Sirk, Blaž Robida. V mladinskem gibanju na Prim. je aktivno delovala tudi njegova žena Fanika Škrbec, por. Črnugelj. V NOV je stopila že 11. jul. 1942 v bat. Miloša Zidanška. Bila je borka Loškega odreda in komandir njegove ženske čete. Jul. 1943 je postala instruktorica prim. poverjeništva SKOJ, avg. pa njegova članica. Bila je sekretar pokraj. odb. ZSMS za Prim.

Prim.: Aleš Bebler, Leto borb ob Soči, 1944; Narodni heroji Jugoslavije, Bgd 1975, 485–86 s sl.; PDk 30. dec. 1949; 20. jul. 1952; 29. apr. 1955; 17. nov. 1973; gradivo zgod. arh. CK ZKS Lj.

Plah.

Plahuta, Slavica: Marušič, Darko (1919–1943). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi923330/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 10. snopič Martelanc - Omersa, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1984.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine