Primorski slovenski biografski leksikon

Martelanc Saša, časnikar in pisatelj; izhaja iz trž. družine, ki se je 1932 preselila v Lj.; r. 22. sept. 1934; oče Aleksander, vodja prodajnega oddelka vevške papirnice, mati Viktorija Pertot. V Lj. je začel študij na klas. gimn., 1948 po prihodu v Trst je nadaljeval na novoustanovljenem klas. odd. takratne realne gimn. (mat. 1953). Že zgodaj se je vključil v trž. kult. življenje v Slov. prosveti in Slov. odru, odločilno pa je bilo njegovo zgodnje zanimanje za časnikarstvo. Sodeloval je pri Demokr., najprej kot korektor in nato s članki, priložnostno je pisal tudi v KatG. Pri trž. Mladiki je od ustanovitve. Bil je med ustanovitelji Slov. kult. kluba in v njegovem prvem odboru ter je izdal dve številki notranjega glasila Slovenska misel. S programskim odsekom trž. radia je sodeloval s prevodi in priredbami iger iz ital. in franc. ter ciklusi dramatiziranih dokumentarcev in predavanj s področja polit. zgodovine. Urejal je tudi razne rubrike, 1955 se je vključil v Radijski oder (zvočna in glasbena oprema). Zgodaj je začel pisati radijske igre (nekaj tudi za radio Celovec). Največ dramskih tekstov je napisal v desetletju 1955–65: Nevtralna prestolnica, Usodna znamka, Diktator za eno noč, Ob četrt na enajst, Večerni pomenek, Gospod Andrej potuje. Otroške igre: Mizarček svedrček, Mladi letalci, Začarani muzej, Veseli avtostop, En dan na potepu, Mihec postane detektiv, Tomazek praznuje Novo leto, Andrejček išče botra. 1967 je bil po natečaju imenovan za prvega prevajalca na trž. občini (poldrugo leto). Po namestitvi (1968) na časnikarskem oddelku RAITrstA, kjer je sledil prva leta predvsem domači kroniki in urejal rubriko Kdo, kdaj, zakaj (spremljal je preds. Saragata 1969 na obisku v Jsli, poročal o otvoritvi Slovenika 1973 itd.), se je M. posvetil predvsem organizatorskemu delu (DSI in Draga, Prosveta) in publicistiki (Mladika), le občasno ga še zamika novela. 1975 je bil med ustanovitelji Černetovega sklada.

Prim.: Osebni podatki; MSE, 570; SGL, 417; sl. v zborniku Draga 77 pred M. predavanjem »Slovenska misel, vzpluj«.

S. P.

Pahor, Sergij: Martelanc, Saša (1934–2019). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi923200/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine