Primorski slovenski biografski leksikon

Martelanc Ivan, gradbeni podjetnik, r. 9. nov. 1840 v Barkovljah – Trst, u. 17. jul. 1915 prav tam. Oče Anton, lastnik podjetja za nakladanje in razkladanje balasta, vinogradnik, mati Marija Ana Starc, še mlad se je posvetil zidarskemu poklicu in s pridnostjo in podjetnostjo napredoval. 1872 je sodeloval pri zidanju barkovljanskega pristanišča s podjetnikom Ivanom Mar. Pertotom, 1883 pa je s Pertotovim sinom Andrejem zgradil okroglo barkovljansko pristanišče pri Cedasu. Začel je kot poslovodja pri gradnji nove trž. postaje južne železnice, sedanje trž. postaje. 1887 se je združil s Svetkom Martelancem st. (gl. pod Martelanc Luka) v gradbeno podjetje IVAN MARTELANC IN DRUG. Skupaj sta zgradila hotel v Grljanu, prvo večje delo po združitvi pa je bila zgraditev ogromnega zidu, ki loči Passeggio Sant'Andrea od nove istoimenske žel. postaje. Sledila je zgradba žel. proge, ki je ob morju povezovala obe trž. postaji (delo dovršil v 4 mes.). 1890 je podjetje zgradilo zidani dok za spuščanje v morje novo zgrajenih parnikov in vojnih ladij v ladjedelnici sv. Marka. Dok se razteza na suhem 210 m v dolžino, pod vodo pa 90 m. 1898 je zgradilo temelj za novo namestniško palačo na Velikem trgu (p. Unità). Tam je bilo v močvirnato dno zabitih 2.332 jelovih pilotov, visokih 6,10 m. 1903 je bilo zgrajeno ogromno skladišče za les pod Škednjem, pri čemer je bilo treba zasuti veliko močvirja in morja. 1902 šolo sv. Cirila in Metoda pri Sv. Jakobu, ki je bila najmodernejša trž. š. Avg. 1904 Narodni dom po načrtih inž. Maksa Fabianija (PSBL I, 338–39). 1908 so zgradili Martelanci v 9 mes. 13 petnadstropnih hiš z 244 stanovanji za železničarje pri Sv. Andreju – Trst. Podjetje je bilo pred prvo svet. vojno najmočnejše gradb. podjetje v Trstu in v času največje dejavnosti je imelo do 2.400 delavcev. Imelo je lastne pontone in gradilo tudi pomole v Pulju in po Dalmaciji. Delovalo je do ital. zasedbe Trsta, potem so ga razmere zadušile. V podjetju so delali tudi drugi M-evi sorodniki: Svetko M. ml., Dragotin, Vekoslav, Anica, Milka, družabnik pa je postal tudi Anton M. (gl. članke). I. M. je bil 1889 slov. obč. svetovalec za IV. okoliški okraj (Rojan-Greta-Barkovlje) in na tem mestu ostal tri leta. Bil je odb. Obrtniškega društva v Barkovljah in je tudi drugače posegal v javno življenje. Pravo senzacijo Trsta je povzročil 1889 njegov prevoz petih velikih okroglih tankov za nafto (največji je imel 22 m premera). Druga podjetja so hotela tanke razdreti, M. pa jih je naložil na ogromne sani in jih po morju s parnikom v eni uri privlekel iz mesta k Sv. Soboti (San Sabba).

Prim.: Podatki Angela Turka; Slov. podjetnost v Trstu, »Martelanc in dr.« – graditelji velikih del, Gosp 28. maja 1949; dr. Vl. Turina, Gospod. uveljavljanje Slov. na Prim. v začetku stol., Zaliv 1968, št. 1445, 10; Anton M. graditelj Nar. doma umrl, PDk 21. dec. 1951.

Jem.

Jevnikar, Martin: Martelanc, Ivan (1840–1915). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi923160/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (6. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine