Primorski slovenski biografski leksikon

Marinčič Ida, roj. Šuligoj, igralka, r. 22. apr. 1914 v Tolminu. Oče Benedikt, pek, mati Nežka Vidic, gospodinja. Osn. š. v Zagorju ob Savi, učiteljišče v Mrb. in Lj., kjer je 1934 diplomirala. Službovala je na osn. š. v Novem mestu in v Ambrusu v Suhi krajini, po vojni v tovarni kemičnih izdelkov in v vajenski š. za razne stroke v Celju ter v Industrijski kovinarski š. v Celju, nato v Industrijski papirniški š. v Lj.-Vevče in v Centralnem zavodu za napredek gospodinjstva (CZNG) do upokojitve 1973. Nagnjenje k igralstvu je kazala že kot otrok, ko je v Toplicah pri Zagorju z drugimi otroki uprizarjala igrice, ki so izhajale v Zvončku. V osn. š. je igrala pod vodstvom učit. Prestorjeve, ki je vsako leto pripravila s svojimi učenci po eno igro. V sred. š. je med poletnimi počitnicami sodelovala v okviru dijaške dram. sekcije Sokola pri dram. predstavah v Zagorju in okolici, med semestralnimi počitnicami pa pri akademijah. 1933 se je v Lj. vključila v društvo Preporod, kjer je režiral Milan Skrbinšek. V tistih slabih časih za učiteljiščnike so ustanovili Društvo brezposelnih učiteljev, prirejali akademije in sodelovali pri oddajah Radia Lj. Potem se je priključila skupini viškega Sokola. Malo pred vojno je dobila službo na š. v Suhi krajini. Po vojni je M. odšla v Celje. V tovarni, kjer je delala, so ustanoviti dram. skupino. Od tam so jo povabili v Celjsko ljud. gled., ki je kmalu postalo poklicno. V Šentjakobskem gled. v Lj. je začela nastopati v sezoni 1955/56 in tam ostala do 1974. Dolgo je bila v ŠtG. odbornica in med 1966–72 preds. 8. jun. 1968 je prejela Linhartovo plaketo in 28. dec. 1981 Red zaslug za narod s srebrno plaketo. Igrala je vloge v različnih dram. zvrsteh, najraje v ljud. igrah slov. pisateljev in v komedijah. Bila je Amalija (Kreft, Kreature), Magdalena (Gruczynski, Veliki Bobi), Madame Sivile (Lamoureux, Rjavolaska), Grannie (Douglas, Naša ljuba familija), Ponzia (Lorca, Dom Bernarde Albe), Svetelovka (Miheličeva, Svet brez sovraštva), Ajta (Kuhar-Grün, Pernjakovi), Mati (Jurčič–Petrovčič, Domen), Luca (Finžgar-Frantar, Lucija), Sida (Jurčič, Veronika Deseniška), Petelinovka (Žižek, Jezični dohtar Petelin), Pasaverica (Tavčar-Klemenčič, Visoška kronika) in še Smrekarica v Jurčič-Pogorelčevem Sosedovem sinu, Mokarica v Finžgarjevi Dekli Ančki, Hudabivka v Kuharjevih Samorastnikih idr. Posrečeni so bili njeni nastopi tudi v Držićevih in Nušićevih komedijah: Skopuh, Tripče de Utolče, Dundo Maroje, Ujež, Dr...

Prim.: GLStG 1974/75, št. 5; osebni podatki; SGL II, 414.

Har.

Harej, Zorko: Marinčič, Ida (1914–1984). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi923040/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine