Primorski slovenski biografski leksikon

Marc Rudolf, kulturni in politični delavec, r. 3. apr. 1904 v stari in narodno zavedni mandrjarski družini pri Sv. Ivanu v Trstu, u. 24. jan. 1977 prav tam. Šole je dovršil v Trstu, maturiral pa na idrijski slov. realki, iz ekonomskih ved je doktoriral na trž. U. Po diplomi se je zaposlil v trgov. stroki, ker so bile zatrte slov. trg. ustanove. Med drugo svet. vojno se je požrtvovalno vključil v osvobodilno gibanje, ko pa je »po letu 1945 videl, da njegovi voditelji ne uresničujejo tega, za kar se je zavzemal in v kar je veroval, je brez oklevanja pristopil k obnavljanju samostojne demokratične organizacije trž. Slov.« (B. Sancin). Tako je bil med ustanovitelji SDZ (21. dec. 1947), nekaj let njen polit. tajn., zadnja leta odgovorni ur. njenega glasila Demokracija. Od drugih povojnih volitev 1952 je bil stalni kandidat na trž. listah lipove vejice in kot njihov predstavnik član odborov raznih javnih ustanov: 8 let član uprav. odb. Občinske podporne ustanove (ECA), zadnji dve mandatni dobi član dežel. kontrolne komisije za trž. pokrajino idr. Polnih 27 let je bil preds. Slov. dobrodelnega društva, organizator otroških kolonij in podpornik potrebnih dijakov. Sodeloval je pri ustanovitvi Slov. prosv. Matice in Slov. gosp. združenja, pri katerem je bil do smrti član nadzor. odb. Od 1950 je poučeval na slov. sred. šolah v Trstu, najdalj na Trg. tehn. zavodu Ž. Zois (knjigov., trgov., nemšč.). Upokojen sept. 1974. Za trg. tehn. zavod je napisal dva učbenika, ki ju je na cikl. razmnožila šola: Trgovinstvo. 2. del: Bančna tehnika za 5. razr. (1964, ponat. 1971); Trgovinstvo I. del: Blagovna tehnika za 4. razr. (1965). Javno je začel nastopati kot igralec pri čitalniškem šentjakobskem odru v Trstu z Albertom Sirkom, zakoncema Sila idr. Bil je velik trž. Slovenec in demokrat, širokih pogledov, odprt, vedno pripravljen na dialog in na delo, kjer so zahtevale narodne koristi; vesel, prikupen, dober govornik, šaljivec, igralec, neizčrpen vir za trž. preteklost.

Prim.: B. S. (Sancin), Dr. R. M, Utripi, Trst 1948–1978, Trst 1978, 26–27 s sl.; M. Jevnikar, R. M., KolGMD 1978, 85–86 s sl.; R. Petaros, Prof. R. M., IzvTrst 1980, 180–81.

Jem.

Jevnikar, Martin: Marc, Rudolf (1904–1977). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi922960/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine