Primorski slovenski biografski leksikon

Malalan Riko (Henrik), sindikalni in polit. delavec, r. 14. jul. 1893 na Opčinah pri Trstu, u. 28. okt. 1957 v tržš. bolnišnici, pokopan v skupni part. grobnici na Opčinah. Oče Ivan Marija, težak, mati Pavlina Žvanut. Po osn. š. v domači vasi je dovršil pet razr. nem. gimn. v Trstu in kot enoletni prostovoljec odslužil vojaški rok. Ob izbruhu prve svet. vojne so ga takoj mobilizirani in poslali na rusko bojišče. Tu so ga 10. sept. 1914 zajeli Rusi in kot ujetnika odpeljali v Krasnojarsk v Sibirijo, kasneje je bil v Ukrajini in ob oktobrski revoluciji sodeloval z boljševiki. V Odesi se je pridružil jsl. prostovoljcem in se bojeval v Dobrudži in na solunskem bojišču. Po vojni je nekaj časa deloval v zagrebškem delavskem gibanju, po vrnitvi v Trst se je vključil v sindikalno social. gibanje in delal v Delavskih zadrugah. Po kongresu v Livornu jan. 1921 je stopil v KPI. Že 1920 so mu faš. delno opustošili dom, še bolj 1924 ob volitvah. 1925 so ga zaradi sindik. in polit. dela odpustili v Del. zadrugah; delal je drugod, končno pri openskem tramvaju. Ker pa je na volitvah 1929 glasoval proti, so ga tudi tu odpustili. 1930 je bil aretiran in pred Posebnim faš. sodiščem obsojen na 8 let ječe. Po treh letih so ga izpustili in postavili pod polic. nadzorstvo, 1940 ga ponovno aretirali in naslednje leto konfinirali na Tremitih. Po 8. sept. 1943 je bil v Tarantu in Carbonari med prvimi organizatorji I. prekomorske brigade, nato komisar v raznih partiz. enotah. Po vrnitvi na Opčine 1945 se je vključil v polit. dejavnost ter pomagal vzpostaviti družb. in polit. življenje. Izvoljen je bil za preds. KNOO na Opčinah, na volitvah 1949 pa je bil na listi KP-STO izvoljen v trž. obč. svet. Zadnjih pet let je bolehal na srcu.

Prim.: Župn. arh. Opčine; I. S., R. M., PDk 29. okt. 1957; M. Kapelj, Ob 10-letnici smrti R. M. z Opčin, PDk 29. okt. 1967; Ob 20-letnici smrti R. M. z Opčin, PDk 30. okt. 1977 s sl.

Jem.

Jevnikar, Martin: Malalan, Riko (1893–1957). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi922790/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (7. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine