Primorski slovenski biografski leksikon

Mahnič Lado, višji komercialist, r. 30. maja 1924 v Povirju pri Sežani, živi v Sežani. Oče Jakob, mali kmet, mati Marija Benčina. Osn. š. Povir, vajeniška š. Dutovlje, politična š. (6-mesečna) v Lj. 1950, priznana višja komercialna izobrazba 1953. Trgovski pomočnik v trgovini v Dutovljah 1937–43, potem pri partizanih komandir čete (dvakrat ranjen, invalid). 1947 je bil tajn. KLO Povir; 1947–48 je delal pri poslovni zvezi Naproza v Sežani; 1948–50 organizac. sekretar okraj. komit. ZKS Sežana; 1950–51 načelnik kadrovske komisije pri oblastnem komit. ZKS v Postojni; 1951–53 organizac. sekretar okraj. komit. ZKS v Sežani; 1953–58 dir. grosističnega podjetja Preskrba v Sežani; 1958–62 preds. občine Sežana; 1962–64 sekretar občin. komit. ZKS Sežana; 1964–70 generalni dir. izvoznouvoz. podj. Jadran v Sežani. Vmes je bil repub. poslanec (1963–67), član OKL Sežana in Koper, podpreds. občin, konference SZDL, preds. občin. odb. vodne skupnosti, preds. izvrš. odb. komunalne banke itd. Rezervni kapetan I. razr. Odlikovan je bil z Redom zasluge za narod III. stopnje (1946); Redom za hrabrost (1950); Redom repub. z bronastim vencem (1961); Redom za vojne zasluge s srebrnim vencem (1961).

Prim.: Osebni podatki; Kojeko 2, 585.

Jem.

Jevnikar, Martin: Mahnič, Lado (1924–2014). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi922570/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (30. junij 2022). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine