Primorski slovenski biografski leksikon

Likar Tamara, vrhunska alpinistka, r. 24. maja 1959 v Postojni, u. v noči med 26. in 27. jun. 1982 v sev. steni Mangarta. Oče Jožef Krapež, uslužbenec, mati Silva Lokar (op. ur.: Likar), uslužbenka, oba z Otlice. Osn. š. in gimn. je obiskovala v Novi Gor., kjer se je po maturi zaposlila pri Ljubljanski banki kot referentka za kredite. Za gore so jo navdušili strici in teta in že kot 17-letna gimnazijka se je vključila v alpinistični odsek pri Planinskem društvu v Novi Gor. in poslej živela po gorah Italije, Avstrije, Švice in Francije. Komaj 22-letna je imela za seboj že več kot 200 vzponov, med temi 12 prvenstvenih in veliko prvih ponovitev. 1978 je edina preživela težko nesrečo na Prisojniku, kjer je snežni plaz zasul četverico slov. plezalcev. 1982 je bila kot izkušena plezalka in edina ženska izbrana v I. primorsko alpinistično odpravo, ki je istega leta osvojila najvišjo argentinsko goro – 7.035 m visoko Aconcaguo. Po tem uspehu je bila uvrščena v I. žensko odpravo na Pamir, ki naj bi odšla na pot 7. jul. 1982. Deset dni pred odhodom, ko je trenirala plezanje v sev. steni Malega Koritniškega Mangarta, pa je v nevihtni noči, zaradi podhladitve pustila svoje mlado življenje skupaj s soplezalcem Pavlom Podgornikom. – T-ina aktivnost se je odražala na mnogih področjih alpinizma. Predavala je v alpinistični šoli, s sodelavci je pripravljala plezalni vodič po gorah Trente, o plezanjih in vzponih soških alpinistov je poročala v športnem kotičku Dela, ekspedicijo na Aconcaguo je popisala v 30 podlistkih z naslovom Primorci na Aconcagui (PrimN 1982, št. 16–48 s sl.). Mnogo njenih pesmi ter bogatih dnevnikov o preplezanih stenah pa je ostalo v rokopisu. Za izjemne dosežke na alpinističnem področju je prejela: Priznanje Planinskega društva Nova Gor., Kristalni kelih skupščine občine Nova Gor. za vzpon na Aconcaguo, Srebrni znak slov. društva Triglav iz Argentine, Bronasto medaljo na Alpiniadi v Romuniji ter značko »Salvamont« ob drugem sodelovanju na Alpiniadi v Romuniji.

Prim.: Osebni podatki Tamarine matere; Obračun alpinistov, PrimN 16. dec. 1980; F. Savenc, Šesterica alpinistov mednar. razreda, Delo 27. okt. 1980; P. Grum, Delo da uspehe, PrimN 30. okt. 1981 s sl.; T. Likar, Primorci na Aconcagui, PrimN 23. febr. – 15. jun. 1982; Prva primor. odprava na Aconcaguo, PrimN 8. jan. 1982; M. Zorč, Aconcagua, snežna gora. (Razgovor z alpinistom Petrom in Pavlom Podgornikom in Tamaro Likar, Iz dneva v dan), Glasilo srednje družboslovne ekonomske šole v Novi Gor. 27. apr. 1982; Mlada alpinista umrla v steni Mangrta, PDk 30. jun. 1982; Nasreča v steni Mangrta, Delo 30. jun. 1982; M. Kunšič, Pod vrhom Mangrta našli mrtva alpinista, Delo 30. jun. 1982; D. Koron, Alpinista nista mogla naprej, PrimN 2. jul. 1982; Alpinista sta omagala, PrimN 2. jul. 1982; Tamara Likar in Pavel Podgornik, PrimN 2. jul. 1982; Tamara Likar, Ljubljanska banka avg. – sept. 1982, št. 8/9, str. 11 s sl.

ViK

Krapež, Vilma: Likar, Tamara (1959–1982). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi922380/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine