Primorski slovenski biografski leksikon

Likar Jože, gospodarstvenik, r. 25. apr. 1895 na Lokvah v Trnovskem gozdu, u. 9. jan. 1985 (op. ur.: 9. jan. 1986) v Kostanjevici na Krki. Oče Josip, gozdarski strokovnjak (gl. čl.), mati Magdalena Bašin. Po končani politehniški in kolonialni š. v Liègeu (Belgija; diplomiral je za komercialnega inženirja), je služboval kot disponent v Gradcu, prav tam je bil med 1922–24 uslužbenec jsl. konzulata. 1924 je postal tajnik in nato direktor hranilnice in posojilnice v Kostanjevici na Krki. 1928 je organiziral kostanjeviške vinogradnike in bil soustanovitelj vinarske zadruge, ki jo je s presledki vodil 36 let. Deloval je zlasti kot vinarski strokovnjak in je posebno skrb posvečal dolenjskemu cvičku (sestavil je vinogradniški kataster za Gadovo Peč, izdelal je matično knjigo in elaborat za zaščito dolenjskega cvička). Po upokojitvi je upravljal vinsko klet v Metliki (1960–64). L. je delal v lokalnih društvih vinarjev, sadjarjev in vrtnarjev, organiziral je sadjarske in vinske razstave, vodil tečaje za boljše kletarjenje, predaval na tečajih Gostinske zbornice ter učil na Gostinski š. v Novem mestu. Pomembno je tudi L-jevo strok. publicistično delo. Poleg člankov je napisal več samostojnih izdaj kot Naš cviček (Lj. 1955), priročnik Vodnik po gostilničarskem kletarstvu (Kostanjevica na Krki, Metlika 1964), Slovenska vina, njih lepota in uporaba (Lj. 1974). Pri zborniku Kostanjevica na Krki. Ob sedemstoletnici mestnega obstoja (1953) je sodeloval kot pisec in ur.

Prim.: NadškAGor; Krško skozi čas (1477–1977), Krško 1977, 558; Enc Sje 6, 172.

B. Mar.

Marušič, Branko: Likar, Jože (1895–1986). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi922370/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (8. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine