Primorski slovenski biografski leksikon

Lenardič Stanislav, publicist, politik, r. 26. sept. 1918 v Krminu (Cormons) v Furlaniji, živi v Lj. Oče Ciril iz Njivice pri Kojskem je bil avstr. orožnik, mati Petra Lenardič iz Njivice pri Kojskem, gospodinja. Po prvi svet. vojni se je družina preselila v Jslo, oče se je predčasno upokojil in delal v skladišču in kot vratar v tovarni papirja v Radečah pri Zidanem Mostu. 1939 je maturiral na 3. real. gimn. za Bežigradom v Lj. in se v jeseni vpisal na Pravno fak. Kot srednješolec je bil član Sokola in srednješolske Strelske družine, pisal je tudi v mladinski časopis Naša volja. Na univ. je bil član JNAD Jugoslavija in potem skupine »disidentov«, ki je snovala društvo Svoboda. Kot preds. kluba primor. Slov. Doberdob je bil tudi član Društva prijateljev SZ. 1941 je delal pri mladih v Stari pravdi, ki jo je vodil dr. Črtomir Nagode. Občasno je skrbel za zvezo med Staro pravdo in OF. Jan. 1942 je zapustil Staro pravdo, ko so jo izključili iz OF zaradi sporov glede Mihajlovičevega gibanja, in se vključil v OF. Jul. 1943 je odšel v partiz. in delal v raznih bojnih enotah kot propagandist in vojni dopisnik. Največ časa je bil v Šlandrovi brigadi in 4. operativni coni na Štajerskem. Mar. 1945 so ga razporedili v propag. odd. GŠ NOV, od koder so ga poslali v štab 4. armade kot časnikarja za zvezo in vojnega dopisnika. S 4. armado je prišel v Trst in ostal tukaj do 1947. Opravljal je vrsto časnikarsko-publicističnih in propagandnih dolžnosti v Pokraj. agit-propu. Bil je vodja podružnice Tanjuga za Slov. Primor. in Trst, ur. LdTd in PDk v Trstu in odgov. ur. Soče v Gor. Sodeloval je tudi pri snemanju in izdelavi filma Trst, ki so ga poslali na pariško mirovno konferenco. – Iz Gor. je odšel 1947 na študij v Lj. in diplomiral 1948 na Pravni fak. Zatem je delal kot zunanjepolit. komentator v LdP, od 1949–52 na uradu za informacije pri vladi LRS, nekaj mesecev je bil prvi tajn. Izseljenske matice, zatem pomočnik glav. ur. revije Tov. 1953 so ga poslali ponovno v Trst, kjer je ostal tri leta kot stalni dopisnik SPor. 1955 se je vrnil v Lj. in bil komentator v zunanjepolit. rubriki SPor in nato Dela. Nekaj let je bil stalni dopisnik iz Jsle za Jslo amer. TV družbe CBS. – Od 1975–81 je bil generalni konzul Jsle v Clevelandu (ZDA). Po vrnitvi v Lj. je bil do upokoj. 1983 republ. svetovalec IS SRS. Zdaj je spet svoboden časnikar.

Prim.: Ljubo Sirc, Med Hitlerjem in Titom, Lj. 1992, 23–24; osebni podatki 21. mar. 1993.

Jem.

Jevnikar, Martin: Lenardič, Stanislav (1918–2008). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi922340/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (1. april 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine