Primorski slovenski biografski leksikon

Lapanja Ivan, geometer, deželni poslanec, r. 17. jun. 1857 na Ponikvah (Tolminska), u. 12. mar. 1945 prav tam. Oče Andrej, posestnik, mati Neža Božič, gospodinja. V Trstu je končal 1885 zemljemersko š. (pred tem je opravil prakso pri inž. Erzetiču v Gor.) in prvo službo nastopil v Tolminu. Med službovanjem je opravil v sodelovanju z okraj. cestnim odb. v Tolminu mnoga meritvena dela in izdelal nekaj projektov za ceste in mostove. Kasneje je vodil razdeljevanje skupne srenjske zemlje. V Kobaridu, kjer se je naselil, je imel posebno projektivno pisarno (L-ev uslužbenec je bil tudi Venceslav Smrekar, gradbeni inž. in slikar). 1895 je bil izvoljen kot kandidat polit. društva »Sloga« v Gor. v gor. dežel. zbor (v razredu kmečke kurije sodnih okrajev Tolmin, Bovec, Cerkno, Kobarid). Ponovno je bil izvoljen 1902. L. 1908 pa je kandidiral na dežel. volitvah za kobariško Katol. polit. in gospodar, društvo, vendar ni uspel. L. je bil preds. tega društva. 1910 se je iz Kobarida preselil v rojstni kraj, kjer je prevzel kmetijo. Vzporedno z delom na kmetiji je še vedno opravljal zemljemerska dela in izdelal več načrtov za stanovanjske hiše in drugo.

Prim.: Župnij, arh. Šentviška Gora; Gab I in II, pass.; V. Melik, Volitve na Slovenskem 1861–1918, Lj. 1965, 376; Pokraj. arh. Nova Gor.; Zbornik Šentviške planote, Šentviška Gora 1982, 109.

K. K.

Kofol, Karla: Lapanja, Ivan (1857–1945). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi922280/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (26. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine