Primorski slovenski biografski leksikon

Lutman Stane, zdravnik, strokovni pisec, r. 21. jul. 1899 v Trstu, u. 12. jan. 1948 v Mrbu. Oče Andrej iz Gorice, vojaški podnarednik, mati Marija Guštin iz Trsta, postrežnica. Medicino je promoviral v Zgbu 1928. Ves čas je služboval v Mrbu, kjer je 1938 postal šef internega odd. Splošne bolnišnice. Okupator ga je ob zasedbi izgnal v Srbijo. Od tu se je preselil v Banja Luko, kjer je dobil stike s partizani. Sept. 1944 je prešel na osvobojeno ozemlje in postal uprav. part. bolnišnice na Kozari planini. Maja 1945 se je vrnil v osvobojeno Banja Luko in prevzel vodstvo int. odd. vojne bolnišnice. Apr. 1946 se je vrnil v Mrb. Med udarniškim delom (maja 1947) pri Sv. Ani v Slov. goricah je dobil pljučnico in začel hirati. Zdravje so mu prizadele tudi druge bolezni, ki jih je dobil pri izvrševanju svojega poklica, že kot študent je objavil vrsto strok. člankov (gl. Pirc, Bibl. slov. slovstva in zdravilstva, zdravstva in socialnega skrbstva do konca leta 1940). Objavljal je tudi v Liječničkem vijesniku, tako 1930 Iskustva s isočenom Roche, 1931 Calcioacetylosalreylna kislina u internoj medicini s naročitim obzirom na liječenje akut. reumatizma zglobova, ki ju je napisal kot asistent int. odd. splošne bol. v Mrbu. Po osvoboditvi je ZstV 1947 objavil njegov članek Socialno zdravstveni značaj sladkorne bolezni. Za istega je tudi ocenil vrsto strok. publikacij. Za revijo Priroda, človek in zdravje je napisal članka Zatirajmo glistavost in Naloga zdravstvenega delavca in zdravstvenega aktivista pri preprečevanju in zatiranju kužnih bolezni (II. letnik). Zdravstvena knjižnica mu je 1947 objavila knjigo Borba proti mikrobom. Malo pred smrtjo je pripravil rkp. knjige Laboratorijski priročnik za srednje in nižje zdravstvene kadre. V mrb. bol. je 1947 vodil zdravstveni tečaj za zdravstvene kadre. Veliko je tudi storil za novo mrb. izolirnico.

Prim.: Dr. Mirko Černič, Dru. St. Lutmanu v spomin, ZstV XVIII, Lj. 1948, št. 1–6; SPor 13. in 14. jan. 1948; anagr. urad Trst.

Tavčar

Tavčar, Marko: Lutman, Stane (1899–1948). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi922230/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine