Primorski slovenski biografski leksikon

Lukežič (Lucchesi) Ludvik, tiskar in gospodarstvenik, r. 17. avg. 1880 v Sovodnjah, u. 25. maja 1963 v Gor. Oče Jakob, mati Terezija Pavletič. Osn. š. v Sovodnjah, meščanska deška vadnica v Gor. Poročen s Kornelijo Vuk. Zaposlil se je v Narodni tiskarni (ustanovil A. Gregorčič 1899) kot tiskarski pomočnik (1899–1906), nato kot poslovodja. Postal tesen sodelavec A. Gregorčiča v njegovih gosp. podjetjih, tudi v Narodni knjigarni (ustanov. 1920). Po smrti A. Gregorčiča (1925) je postal lastnik tako tiskarne kot knjigarne. Ta slednja je kasneje spremenila ime v »Libreria G. Carducci«, knjigarna pa v »Tipografia Lucchesi«. Soustanovitelj Kmečko-delavske posojilnice v Sovodnjah 1908 ter preds. nadzorstva do smrti. V časih stare Avstrije je bil vnet pristaš A. Gregorčiča, kateremu je pomagal v njegovi stranki. Po prvi svet. vojni se je umaknil iz politike in se ves posvetil gospodarstvu. Poleg tiskarne in knjigarne je 1927 odprl še mizarsko delavnico, ki je izdelovala pred vsem opremo za šole. V Narodni tiskarni so se tiskale številne slov. knjige in časopisi: pred prvo svet. vojno časopisi A. Gregorčiča, po vojni knjige Gor. matice, satirični list Čuk na pal'ci (izhajal v 20.000 izvodih), nekaj časa tudi Goriška straža, zbirka ljudskih iger »Nova Talija«. V Narodni tiskarni je izšel tudi Budalov prevod A. Manzonija Zaročenci. Ko je bilo zaradi faš. nasilja bolj ali manj ukinjeno tiskanje slov. knjig in časopisov, se je tiskarna Lucchesi usmerila v druge tiskarske dejavnosti. Že med drugo svet. vojno in takoj po njej pa je znova postala tiskarna za slov. tisk. Vse prve v slov. tiskane knjige in časopisi med zadnjo vojno in po njej so se tiskali pri Lukežiču. Tako so tam tiskali knjige za osn. in sred. šole, ki jih je pripravila in izdala ZVU. Od 1947 do ukinitve so tam tiskali tednik Sočo, Matajur do 1960. Po Lukežičevi smrti je 1966 tiskarna prešla v druge roke in nosi sedaj ime Grafica Goriziana.

Prim.: PDk 1963; Picc. 1963; Dan; A. Geržinič, Boj za slovensko šolstvo na Primorskem; družinski podatki.

Hum.

Humar, Mirko: Lukežič, Ludvik (1880–1963). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi922170/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (10. december 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine