Primorski slovenski biografski leksikon

Lozar Branko, likovni pedagog in slikar, r. 4. apr. 1931 v Oseku, kjer tudi živi. Oče Franc, kmet, mati Frančiška Bajt, gospodinja. Po osn. š. v rojstnem kraju je od 1949 do 1954 obiskoval šolo za umetno obrt v Lj., kjer je diplomiral na dekorativno-slik. odd. (prof. N. Omerza, Z. Didek, T. Žnidaršič). Od 1950 je zaposlen kot likovni pedagog, najprej na osn. š. v Kanalu, nato na osn. š. v Šempasu. S slikarstvom se je intenzivneje ukvarjal v šestdesetih letih, ko se je preverjal v različnih tehnikah, tako v olju, akvarelu, predvsem pa v intarziji, kjer je dosegel viden napredek tako po tehnični kot po likovnoizrazni plati. Tematika L-evih intarzij je predvsem pokrajina, največkrat združena s človeško in živalsko formo. 1957 je prvič razstavljal na razstavi kluba Nikolaj Pirnat v Novi Gor., nato 1968 skupaj s P. Medveščkom in M. Volaričem tudi v Novi Gor. (stavba sodišča) in v Gor. (Centro culturale Stella Matutina) ter istega leta s skupino desetih likovnikov Goriške v Gor. (Pro loco).

Prim.: Mar. Brecelj, uvod v katalog razst. Lozar, Medvešček, Volarič, Šempeter pri Gor., 1968 (izšlo tudi v ital.); Cesare Devetag, uvod v katalog Kolektivna razst. likovnikov Goriške – Collettiva di artisti di Nova Gorica, Razst. dvorana Pro loco, Gor., 1968; I[gor] Gruden, Razst. v dvorani Pro loco, Delo 1968, št. 93, 12; Slov. slikarji razstavljajo v Gor., PDk 1968, št. 60; Sandi Sitar, Ob razstavi Lozar, Medvešček, Volarič, PrimN 1968, št. 7, 8. Ilustr.; Otvoritev razst. treh slov. slikarjev, PDk 1968, št. 59; Novogor. likovni umetniki bodo razstavljali v Gor., PDk 1968, št. 78, 8; F.[ulvio] M.[onai], Due mostre a Gorizia di artisti sloveni, InizI 1968, št. 38, 38; J[anez] M[esesnel], Primerna kult. prireditev, Delo 1968, št. 99, 5, Ilustr.

Nsn.

Silič-Nemec, Nelida: Lozar, Branko (1931–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi922130/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine