Primorski slovenski biografski leksikon

Likar Martin, rudar, kulturni delavec samorastnik, r. 7. nov. 1888 v Srednji Kanomlji pri Spodnji Idriji, u. 5. okt. 1971 v Idriji. Rod izhaja iz Dola-Otlice, oče je bil rudar, mati z Vojskega. Po osn. š. se je zaposlil pri gradnji idrijske realke (zgrajena 1903), 1905 je postal rudar v Idriji. Pri Uniji rudarjev je bil glavni pobudnik za ustanovitev pev. zbora, dramat. in predavateljske sekcije. 1910 je bil izvoljen za preds. uprav. odb. na novo ustanovljene Splošne mladinske zveze. Pod njenim okriljem je začel z vajami za tamburaški zbor, dramat. sekcija je priredila vrsto uspelih iger v mestu in okolici. Posebno izvirnost je L. pokazal pri ustanovitvi govorniškega odseka, ki je postal prava delavska univerza. Predavanja so bila ob četrtkih in jih je navadno vodil vodja tečaja dr. Drago Lončar (gl. čl.). Predvsem so govorili o social. stvarnosti. Med prvo svet. vojno je bil L. na gališkem bojišču in v ruskem ujetništvu. Po vojni se je zaposlil pri Glavni avtomehanični delavnici v Lj., 1920 se je vrnil v Idrijo v rudnik, takoj pa je posegel v kult. delo tedanje delavske Kulturne zveze. Veliko je dopisoval v E, SN, Naprej, Rdeči prapor. Dr. Lončar je zbudil v njem ljubezen in zanimanje za krajevno zgod. in razvoj delavskega gibanja. Zbral je veliko gradiva, ki ga je uporabil I. Mohorič v knjigi Rudnik živega srebra v Idriji (1960). K njemu so se zatekali po podatke dr. Lončar, dr. Tuma, Franjo Baš idr. Sodeloval je tudi pri IZDG v Lj., za mestni muzej v Idriji je prispeval precej gradiva, v Idrijskih razgledih 1961–62 pa je v treh nadaljevanjih priobčil razpravo Kulturno delovanje v social–demokratičnih organizacijah Idrije. Za delo je dobil Red zasluge za narod s srebrnimi znaki.

Prim.: Ivo Lapajne, Spominu M. L., IdrR 1971, 230–31 s sl.; Kalvinski, Spominu M. Likarja, idrijskega samorastnika in kult.-prosv. delavca, PDk 17. okt. 1971 s sl.

Jem.

Jevnikar, Martin: Likar, Martin (1888–1971). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi921860/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. september 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine