Primorski slovenski biografski leksikon

Leban Vladimir, zemljepisec, r. 16. mar. 1912 v Trstu, u. 23. dec. 1977 v Lj. Oče Urban, mati Matilda Panovič. Po prvi svet. vojni se je njegova družina preselila v Celje, kjer je obiskoval osn. š. in gimn. (matura 1931). Na lj. U je diplomiral 1941 iz geografije in zgod. Med drugo svet. vojno je delal kot težak v Avstriji. Po vojni je učil na nižji gimn. v Ljutomeru, tu je bil tudi tajn. obč. in referent za ljudsko imovino. Nato je služboval v Lj., kjer je bil med leti 1946 in 1962 ravn. Zemljepisnega muzeja. Ob ustanovitvi VŠP (PA) je postal njen predavatelj, 1962 je pričel predavati tudi na odd. za geografijo Fil. fak. v Lj. Tu je 1964 promoviral s Poroke kot migracijski faktor v geografiji. 1966 je postal docent za regionalno geografijo (Jsl. in Evropa izven ZSSR), poleg tega je poučeval še na PA. Zaradi bolezni je bil 31. maja 1976 invalidsko upokojen. L-ovo strokovno delo se je začelo v Zemljepisnem muzeju, zbiral je zemljep. gradivo muzejske vrednosti in prirejal tematske razstave. Istočasno je potekalo njegovo raziskovalno delo, ki se je usmerilo na nekaj zanimivih področij: zemljepisna problematika podeželja (sprememba obdelovalnih površin), urbanizacija kmetijskih področij, selitev prebivalstva (zlasti povezana s porokami); raziskoval je dalje naselja – tabore na Slov. ter reliefne oblike v toponimih. Sodeloval je pri sestavljanju zemljep. š. učbenikov; tako je s S. Kranjcem izdal Zemljepis Jugoslavije za višje gimnazije (Lj. 1954), ki je izšel popravljen 1958 kot Zemljepis Jugoslavije za gimnazije (ponat. oz. popravljena izdaja 1968 in 1971). L. je sodeloval na vrsti strokovnih srečanj (zvezna, republ., mednarodna). Več let je bil tajn. Zveze geografskih društev Jsl. (1957–61) in aktivno deloval v Geografskem društvu Sje. Njegove pomembne razprave so: Doseljevanje v Ljubljano (GV 18/1946, 60–93); Kmetijska zemlja v Sji (GV 19/1947, 139–51); Nanos (GV 22/1950, 100–39); H. K. Freyer (GV 26/1954, 131–47). V Sofiji je izšla njegova razprava Posava i Adriatika (1967).

Prim.: ULjBB 2, 53–54; 3/1, 96–97; GV 26/1954, 206–07; 49/1977, 259–60; Večer 8. nov. 1968, št. 263; PDk 2. dec. 1969, št. 277; Delo 13. jan. 1977, št. 9.

B. Mar.

Marušič, Branko: Leban, Vladimir (1912–1977). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi921550/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (9. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine