Primorski slovenski biografski leksikon

Leban Tone, tigrovec, r. 16. nov. 1905 v Žabčah pri Tolminu. Oče Anton, mati Neža Leban, kmetje. Osn. š. v Tolminu, aktiven v TIGR od 1927 do fašist. napada na Jslo. V L-ovi celici v Žabčah aktivni Iv. Rejec, Jože (1903) in Franc (1906) Kavčič, padla 1943 v NOB. L. raznašal antifaš. tisk in slov. knjige po vseh tolm. vaseh, posebno na Most na Soči, v Volče in v Tolmin Srečku Šorliju, Roži Obleščak in družini Šorlijevim, ki so ga nosili v Gor., in Fr. Šavliju-Medvedu. Po aretacijah spomladi 1930 kurirja Jer. Luznika, T. Rutarja, And. Manfreda idr. je povezoval dejavnost organizacije TIGR in potoval s kolesom in z motornim kolesom z Loj. Šavlijem s tem namenom v Kobarid, Cerkno, Idrijo, Gorico in celo v Ajdovščino, pri čemer se je izogibal policijski kontroli, da se ni posluževal avtobusa in delal ovinke izven glavnih prometnic. Zaradi aretacije kurirja Luznika je bila urejena kurirska pot s tigrovci v Čadrgu preko planine Govnjač, mu prinašali literaturo in sam iz Čadrga. L. jo raznašal po omenjenih vaseh in krajih, zbiral podatke o faš. nasiljih, preganjanju in aretacijah naših ljudi ter razdeljeval pomoč zaprtim tovarišem v ital. zaporih. Po vrnitvi Luznika iz zapora je spet kot prej od njega prejemal ilegalni antifaš. tisk. Nov. 1941 je sklical sestanek tigrovcev v Žabčah, ki sta ga vodila A. Velušček-Matevž in K. Batistuti iz Tolm., organizirali OOF, L. bil vodja. Pod podom nad kuhinjo skrival večje količine orožja in streliva, ga iz previdnosti odnesel in zakopal pod prag vhoda v hišo. Med strogo polic. preiskavo so tudi pod nad kuhinjo potrgali, orožja niso našli. L. je bil 10. jan. 1943 aretiran, ga mučili in pretepali v tržaških zaporih. Med tem je bilo orožje izročeno partizanom. Po kapitulaciji It. se je 8. sept. 1943 vrnil iz zapora in sodeloval kot obveščevalec v NOB do kapitulacije Nemčije.

Prim.: T. Rutar, TolmZb 1975; PrimN št. 29, 1976.

Rut

Rutar, Tone: Leban, Tone (1905–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi921540/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine