Primorski slovenski biografski leksikon

Leban Pavla, ljudska pesnica, r. 26. dec. 1913 v Poljubinju, živi prav tam. Oče Blaž, kmet, mati Terezija Manfreda. Osn. š. je obiskovala v Poljubinju in Tolminu. Po š. se je izučila za šiviljo in delala v domačem kraju. Delovala je v kulturnoprosv. življenju Poljubinja, tudi takrat, ko je faš. preprečil vsako legalno obliko dejavnosti. Zelo zgodaj se je vključila v gibanje OF, 10. apr. 1943 (nekaj dni potem, ko je padel njen zaročenec Albin) je stopila v partizane (Severnoprim. odred), po kapitulaciji It. je bila bolničarka (Tolm. bataljon, Prešernova brigada, podof. š. 31. divizije), nato od nastanka dalje (konec 1943) do 7. maja 1945 bolničarka (in kult. delavec) v part. bolnišnici »Franja« pri Cerknem. Po vojni je bila v Gor., v bolnišnici JA odreda kot bolničarka in referent za kulturo. Nato je službovala kot vojaški uradnik vse do 1952, ko je bila demobilizirana, potem je do upokojitve (1963) službovala na obč. Tolmin. Pesniti je začela v času, ko je bila bolničarka v bolnišnici »Franja«, tematika njene poezije so bili dogodki in utrinki iz part. življenja. Pesmi je pisala tudi kasneje ter jih zbrala za celo pesmarico, ki je izšla na ciklostilu kot Partizanske pesmi. Svoje pesmi je večkrat objavila (TV-15, Borec, TolmZb 1975), prav tako je objavljala spomine na svoje delovanje v NOB.

Prim.: Borec 4/1974, 599–608; TV-15 4. mar. 1976, št. 15; 28. apr. 1977, št. 16–17; Partizanska bolnišnica »Franja«, Idrija 1983, 27–34, 53, 81–85, 240–42; TolmZb 1975, 97–98.

B. Mar.

Marušič, Branko: Leban, Pavla (1913–1993). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi921520/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine