Primorski slovenski biografski leksikon

Lapajne (Lapaine) Valentin, gradbeni inž., projektant in strokovni publicist, r. 5. febr. 1843 v Vojskem nad Idrijo, u. 21. febr. 1923 v Zgbu. Oče Matej, kmet, mati Katarina Podobnik. Gimn. in Tehnično visoko š. je dovršil v Gradcu, od 1866 je bil v službi Vojne krajine v Temišvaru, Petrovaradinu, Karlovcu, Zgbu in Petrinji, od 1886 po razpustitvi Vojne krajine na gradb. odd. hrv. vlade v Zgbu kot referent za vodne gradnje, nadinž. (1892) in tehnični svetnik (1897). Projektiral in izpeljal je vrsto gradenj: obalna zaščitna dela pri Zemunu, vrsta zaščitnih del ob savskem bregu na več mestih, Majski kanal pri Glini, regulacija Sunje, Bida in Vuke, kanalizacija Jelas-polja in južnovzh. Srema, vodovod za Gospič, Senj in Crikvenico, izdelal glavno osnovo za kanalizacijo Zgba. Projektiral in izdelal dež. cesto Ogulin–Novi (1872) in Stara Gradiška–Lipik pri Bjelanovcu (1876–77). Bil je tajn. Društva hrv. inžinjera i arhitekata in štiri leta ur. njegovega glasila Vijesti Društva hrv. inž. i arh. V to glasilo je napisal vrsto strok. člankov in razprav, v letih 1891–1919 pa je sodeloval še v časopisih Narodne novine, Danubius, Agramer Zeitung, Oesterreichische Wochenschrift für die öffentlichen Baudienst. Izdal je knjigo Stare i nove vodogradjevine u Hrvatskoj i Slavoniji, Zgb 1896.

Prim.: S. Deželić, NE II, 601; R. Py. (Rihard Podhorsky), EJ 5, 471; KL Sje I, 80; žpk arh. Vojsko.

Jem.

Jevnikar, Martin: Lapajne, Valentin (1843–1923). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi921270/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (2. oktober 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine