Primorski slovenski biografski leksikon

Lango Avguštin, polit. delavec, r. 29. mar. 1899 v Avčah, oče Martin, mati Katarina Škodnik, mali kmetje. 6 razr. osn. š. Avče, dodatni 2 leti, 15-leten se izučil pri stricu v Trstu za peka, zbolel, se vrnil domov, ponovno v Trstu pri teti, se izučil pri Graunerju za pleskarja, obenem obiskoval strok. š.; zaposlen pri več gospodarjih, v Panificio Triestino ga sodelavec Nacek iz Tolmina vpeljal v delav. gibanje, postal čl. social. stranke, sodeloval v stavkah, proslavah ipd. 1917 vpoklican v avstr. vojsko, dec. 1917 dobil dopust in dezertiral, s ponarejenimi oseb. dokumenti se zaposlil pri strojarju Jakilu v Karlovcu (PSBL I, 562), ob razsulu Avstr. prostovoljec za osvoboditev Medjimurja in Prekmurja, izstopil, se pridružil borcem za sever. mejo od jan. do dec. 1919. Kak mes. zaposlen v tovarni na Jesenicah, nato spomladi 1920 pri soboslikarju Tomintzu v Gorici, v letih 1925–28 v kavarni Commercio v Gor. Medtem je sodeloval v delav. gibanju, stavkah, akcijah, postal 1922 član SKOJ-a, 1924 član KPI, po razpustu KPI 1926 delal v ilegali pod imenom Faliska in kot natakar vzdrževal zveze med člani KPI, razpečaval Delo in drug protifaš. tisk, pripadal celici v Podgori in ustanavljal tajne celice KPI. Lango čakal atentatorja L. Breganta na provokatorja V. Kogeja na želez. postaji za skupni pobeg v Jslo, a zaradi Bregantove smrti je sam odšel v Jslo. L. misleč, da ga polic. ni odkrila, se je vrnil in bil aretiran v Podbrdu avg. 1928, obsojen 11. maja 1929 v skupini 7 (Duš. Hreščak, Al. Hvalič, Al. Markič, Avg. Lango, Zmago Krasna, Mil. Hreščak) pred Posebnim sodiščem v Rimu na 30 let ječe. V kaznilnici Volterra 1933 zbolel, prepeljan v jetniško zdravilišče Turi di Bari, kjer je bil Ant. Gramsci, nato v jetn. zdravil. Pianoso, izpuščen na lastno prošnjo maja 1939, doma v Avčah pod strogim polic. nadzor., večkrat priprt, apr. 1941 ob napadu na Jslo zaprt 3 tedne v Gor. Sept. 1941 je po nalogu T. Veluščka - Matevža ustanovil v Avčah odbor OF, nato v Seniškem bregu, Levpi, Kalu in se sestajal z njim v Kanalu idr. Zaradi partiz. napada na 2 fašista blizu Avč aretiran 10. avg. 1942, močno pretepen, interniran v Zdravščini, Castel Scipione pri Parmi in v Ferramonte pri Cosenzi, kjer je dočakal padec faš. Takoj se je pridružil OF, bil glavni skladiščnik v Gravini za opremo prekomor. brigad, nato v bazi Bari in Monopoli, jul. 1945 šel v Split, se zdravil v Lj. 3 mes., 15. dec. 1945 demobiliz. Delal je v Avčah pri RK, soc. skrbstvu, v okraj. magaz. v Šempetru, 1949–55 samostojen pleskar, 1955–58 pri podj. Okras in se t. l. upokojil.

Prim.: Lasten življenjepis; AULA IV.

Rut

Rutar, Tone: Lango, Avguštin (1899–1986). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi921200/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (14. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine