Primorski slovenski biografski leksikon

Laharnar Andrej, eden voditeljev kmetov velikega tolminskega punta leta 1713. Njegovo ime se omenja v kroniki gor. družine Dragogna (Andrea Lacainer); bil je eden od 11 voditeljev upornih Tolmincev, ki so jih obsodili na smrt in usmrtili na gor. Travniku. Po Preglju (Tolminci) je bil doma na Pečinah, u. (obglavljen) je v Gor. 21. apr. 1714. Podobno kot Gregor Kobal (gl. čl.) tudi L. ni bil razčetverjen (tako sodbo so doživeli preostali uporniki), marveč pokopan pri cerkvi sv. Ivana v Gor. Podatek o tem je ohranjen v mrliški knjigi stolne cerkve v Gor. (omenja se kot And. Locharnar). Iz doslej poznanega arh. gradiva ne vemo za imena na smrt obsojenih Tolmincev, zato nam je tudi L-eva podoba bolj poznana predvsem iz liter. obdelav (Pregelj, Remec, Gradnik), vendar njegovo udeležbo v uporu potrjujejo viri. L-evo ime naj bi nosila prva prim. part. brigada, ust. na podlagi uredbe štaba alpske operativne cone št. 2 z dne 13. febr. 1943, ker pa je njen istočasno imenovani komandat Janko Premrl-Vojko umrl, ni bila ustanovljena. Posebno tople besede mu je namenil Pregelj (npr. v Tolminski baladi: »Jaz pa sem se groze stresel ob možu, ki je bil svojo glavo daroval za pravice Tolmincev«).

Prim.: Rutar, Tolm. 118; Morelli, IV, 210–11; Rado Bednarik, JKol 1954, 76–76; B. Grafenauer, Kron 2/1954, 81–89; Veliki tolminski punt leta 1713, Tolmin 1973 (cikl.; tu je objavljen B. Marušiča pregled zgodovinopisnih del o puntu 1713, 38–45); B. Marušič, Veliki tolminski punt leta 1713, Trst 1973; S. Murovec, Sreč 7/1972, št. 37–38, 70; O Pregljevih Tolmincih pišejo predvsem F. Koblar (I. Pregelj, Izbrana dela, I, Celje 1962, 368–77), E. Martin (StudG 38/1965, 109–24), B. Pregelj (I. Pregelj, Tolminci, Lj. 1965, 247–70), L. Legiša (Kmečki upori v slov. književnosti, Lj. 1974, 138–47), M. Češčut (KolGMD 1973, 125–28), I. Hergold (I. Pregelj, Tolminci, Trst 1982, 381–96).

B. Mar.

Marušič, Branko: Laharnar, Andrej (?–1714). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi921160/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (12. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine