Primorski slovenski biografski leksikon

Križman Dušan, šolnik in kulturni delavec, r. 14. avg. 1947 v Rihembergu (danes Branik), živi na Kontovelu pri Trstu. Oče Andrej, delavec, mati Štefanija Besednjak, gospodinja. 1951 se je z družino odselil v Gorico. Osn. š. (1953–58), nižjo gimn. (1958–61) ter klas. gimn. in licej (1961–66) je obiskoval v Gorici. Med 1966 in 1972 je v Trstu obiskoval moderno smer na Leposlovni in filoz. fak. ter diplomiral 1983 z zgod. tezo o prvih petih letih Primorskega dnevnika. – 1968 in 1970 je poučeval na klas. gimn. in liceju ter učiteljišču v Gor. (zgod., filoz. in ped. ter it.), od 1973 pa neprekinjeno na tržaških niž. sred. šolah »I. Cankarja«, »S. Kosovela«, »F. Levstika«, nazadnje »I. Grudna« v Nabrežini (slov., zgod. in zemlj.). – V goriškem obdobju (do 1975) je deloval v srednješol. krožku (1963–65), bil soustanovitelj Mladinskega krožka Gorica (sept. 1972) in njegov prvi preds. (do okt. 1975). Med 1974 in 1978 ter nato od 1982 je bil v Uprav. odb. NŠK v Trstu (nazadnje kot tajnik). Med 1975 in 1981 je bil slov. član v Uprav. odb. Dežel. inštituta za zgod. odporniškega gibanja v Trstu. Od 1971 je bil tajnik Dijaške matice, od leta 1986 do danes njen preds. Od 1986 je preds. Združenja dijaški dom Srečka Kosovela v Trstu ter odbor. Univerzitetnega sklada Sergij Tončič. Od 1982 je rajonski svetovalec v Zahodnokraškem okrožju, v skrajšanem mandatu 1992/93 njegov preds. Sodeluje v ŠD Kontovel. Poznan je tudi kot bibliofil in vinogradnik. – V bibliografiji La Resistenza nel Friuli e nella Venezia Giulia – Guida bibliografica (Videm 1979) je inventariziral vse članke, razprave in knjižna dela v slov. jez., ki so izšli v obdobju 1945–70 in ki se nanašajo na širše področje Primorja. Od šol. 1. 1986/87 je mentor šol. glasila »Jadro«. 1992 je bil mentor raziskave nabrežinskih srednješolcev Pričevanja ob petdesetletnici (osvobodilnega boja), Nabrežina 1993.

Prim.: Osebna pola.

T. Simčič

Simčič, Tomaž: Križman, Dušan (1947–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi921000/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (28. september 2023). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine