Primorski slovenski biografski leksikon

Kosmač Anton, deželni poslanec, r. 14. jan. 1854 v Cerknem, u. prav tam 6. okt. 1916. Oče Andrej, mati Marjana Rojc. K. je bil dolgoletni župan v Cerknem (od 1898 do 1912). 10. okt. 1909 je bil izvoljen v gor. dežel. zbor kot kandidat SLS. Bil je vsestransko aktiven in vpliven mož. Nekaj časa je bil preds. Podružnice Družbe sv. Cirila in Metoda, tajnik Hranilnice in posojilnice, 1903. leta se je potegoval za mesto člana v tolminskem okraj. š. svetu, kar pa mu ni uspelo. – Za njegovega županovanja se je v Cerknem marsikaj naredilo. Zgrajen je bil Gospodarski dom z moderno mlekarno (1903), Cerkno je dobilo vodovod (1908) in električno napeljavo (1910); z obliko javnih del t. i. »rabut« so se naredile številne ceste in poti (npr. v Trebenče), pripravljal se je na gradnjo nove sodnije v Cerknem; preko njega kot dežel. poslanca pa so Cerkljani (zlasti Politično društvo Kmetska zveza) tudi izražali zahtevo po lokalni železnici Idrija – Sv. Lucija preko Želina.

Prim.: Arhiv Mestnega muzeja Idrija – odd. Cerkno; Gab II, 274, 460, 518; V. Melik, Volitve na Slovenskem 1861–1918, Lj. 1965, 376.

Les.

Leskovec, Ivana: Kosmač, Anton (1854–1916). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi920730/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (13. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine