Primorski slovenski biografski leksikon

Koršič Marilka, por. Čotar, farmacistka, kult.-prosv. delavka, r. 9. jun. 1947 v Gor. Oče Ciril, kult. delavec, trgovski pomočnik (PSBL II, 121), mati Marija Gorjup, gospodinja, šivilja. 1973 se je poročila z D. Čotarjem (gl. čl.), živi v Gor. Osn. š. je obiskovala v Gor. 1953–58, prav tako niž. gimn. 1958–61 in klas. gimn. in licej 1961–66. Po maturi je študirala farmacijo na tržaški U in diplomirala 1972. V letih 1988–89 je opravila tečaj za homeopatijo. Po diplomi se je zaposlila kot farmacistka v Gor., najprej v lekarni Tavasani (1973), nato v lekarni Bolniške zavaroval. INAM (1973–75), zatem v lekarni D'Udine (1975–78). 1978 je zmagala natečaj za mesto lekarnarja v novo ustanovljeni obč. lekarni v Štandrežu. V letu 1990 je prevzela vodstvo druge obč. lekarne pri Sv. Ani. Ko je uprava te druge enote stekla, se je K. 1991 vrnila na prejšnje mesto v Štandrež. – Že od otroških let je vključena v razne slov. organiz. na Goriškem. V sklopu Marijine družbe je sodelovala pri pev. zboru in dram. odseku, pozneje pri dram. odseku SKPD M. Filej. V tem društvu je bila tudi odbor. Od 1967 sodeluje pri MePZ L. Bratuž, tudi kot odbornica. 1966 se je vključila v SKAD, kjer je bila več let tajnica in v letih 1973–77 preds. Po preosnovi društva SKAD je kot predstavnika MePZ L. Bratuž postala odbornica ZSKP in zasedala tajniško mesto nepretrgoma od 1977 do 1988; 1993 je bila izvoljena za podpreds. ZSKP ji je ob svoji 30-letnici 1989 podelila priznanje za 30 letno pev. in org. dejavnost. Ob obč. in pokraj. volitvah je bila K. že večkrat kandidat na listi SSk. Od 1976 je članica org. Amnesty International in naravovarstvene org. WWF. – Že od srednješolskih let je pogosto poročala v KatG o delovanju društev, v katerih je bila član. Za KolGMD 1978–80, 1982, 1985–90 je pripravila celoletni pregled prosv. življenja na Goriškem v okviru delovanja ZSKP. Bila je med glavnimi sodelavci za pripravo publikacije 30 let ZSKP, Gor. 1989 in orisala značaj in delovanje SKAD in SMReKK (str. 67–71). Prav tako je bila med glavnimi sodelavci publikacije 20 let SKAD, Gor. 1975. Za brošuro Cecilijanka 25 let, Gor. 1983 je pripravila temeljit pregled 25–letnega delovanja te pev. revije in brošuro tudi uredila. V KolGMD 1984 je objavila članek Oton Župančič – Osnovna šola na Livadi. To je prvo poslopje, ki ga je občina zgradila za Slov.

Prim.: Osebni podatki; 20 let SKAD, Gor. 1975; KatG 16. apr. 1987; 21. apr. 1988 s sl.; 15. apr. 1993.

Češč.

Češčut, Marija: Koršič, Marilka (1947–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi920700/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (9. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine