Primorski slovenski biografski leksikon

Kogoj Dušan, geodet, r. 26. okt. 1960 v Podbrdu, živi v Lj. Oče Stanislav, delavec, mati Marija Beguš, gospodinja. Osn. š. v Podbrdu (1967–75), gimn. na Jesenicah, kjer je maturiral 1979. 1984 je diplomiral na oddelku za geodezijo Fak. za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo U. v Lj. Po diplomi je ostal na oddelku, na katedri za geodezijo kot stažist raziskovalec. Vmes je (1985) služil voj. rok na Reki. 1988 je bil izvoljen za asistenta pri predmetu geodezija II in inženirska geodezija ter vodil vaje iz teh predmetov. 1989 je magistriral pod mentorstvom prof. dr. F. Vodopivca (Analiza pozicijske natančnosti določitve horizontalnih premikov v mikro mrežah Ljubljane). 1990 je bil prvič izvoljen v naziv višjega predavatelja za področje nižje geodezije in geodezije v inženirstvu. Doktoriral je 1992 na FAGG z disertacijo Izbira najprimernejše metode a-posteriori ocene uteži merjenih količin geodetskih mrež in bil istega leta izvoljen v naziv docenta za področje nižje geodezije, izravnalnega računa in inženirske geodezije. Bil je mentor in somentor pri več diplomskih nalogah višješolskega in visokošolskega študija. Soavtor je številnih raziskovalnih nalog, ki jih je financirala predvsem Raziskovalna skupnost Sje oz. Ministrstvo za znanost. V okviru katedre za geodezijo je sodeloval pri številnih meritvah horizontalnih premikov za HE Solkan, HE Formin, HE Mavčiče, JE Krško, HE Moste, HE Vrhovo itd. Samostojno ali v soavtorstvu s F. Vodopivcem, J. Bercetom, A. Breznikarjem ali B. Stoparjem je objavil številne strok. članke v Geodetskem vestniku (od 1984 dalje), Geodetskem listu (1989), Jamomerskih izvestjih Fak. za naravoslovje in tehnologijo (FNT) (1991–92). Od 1986 je sodeloval na jsl. in mednar. strok. simpozijih in kongresih ter na seminarjih v Münchnu, na Dunaju in v Parizu.

Prim.: Osebni podatki.

S. Tor.

Torkar, Silvo: Kogoj, Dušan (1960–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi920540/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (20. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine