Primorski slovenski biografski leksikon

Kodelja Ambrož (Codeglia Ambrogio), duhovnik, profesor in publicist, r. 5. jun. 1939 v Zagori pri Plavah, župnija Deskle, živi v Doberdobu. Oče Anton, mali kmet, mati Katarina Lužnik, gospodinja. Osn. š. v Plavah, nižjo gimn. v Solkanu in Kmetijsko sred. š. v Mariboru, kjer je 1960 maturiral. Teološko fak. je končal v Lj. 19. jun. 1968. Posvečen v duhovnika v Kopru 2. jul. 1967. Kot duh. je služboval v Idriji (1967), na Grahovem ob Bači (1968–83), od koder je upravljal tudi Nemški Rut in Obloke. V Števerjanu (1983–86) in od 1986 v Doberdobu. Ko je bil na Grahovem, se je zanimal za zgod. Nemškega Ruta, napisal krajevni vodič v nem., it., angl. in franc. jeziku, ki je bil na voljo fotokopiran v cerkvi. V Oblokah je odkril mašne plašče, ki so bili 1700 izdelani v Tolmeču (Tolmezzo). Na Jagelonski U. v Krakowu je obiskoval seminar za južnoslovansko zgod. umetnosti, na U. v Sarajevu pa seminar o zgod. Balkana s poudarkom na Balkanski Islam. Predava verouk na Poklicnem trgov. zavodu I. Cankarja v Gor. in na Zavodu za zunanjo trgovino Žiga Zoisa v Gor. Sodeluje pri prevodih v nekaterih južnoslovan. listih (Nova Makedonia, NIN – Nedeljske informativne novine). Uredil je Kroniko župnije Deskle, ki jo je napisal Filip Kavčič (gl. čl. PSBL II, 26), oskrbel fotokopije in napisal uvod (1989). Uredil in prevedel je pesniški almanah Quando giacerò sottoterra (Ko bom v zemlji ležal) o Viliju Steguju (gl. čl. PSBL III, 457) v 200 oštevilčenih izvodih (Doberdob 1991). Že vrsto let sodeluje s prispevki narodne, priložnostne, verske, zgod. in polit. vsebine, pa tudi z recenzijami, raziskavami, jezikovnimi in pedagoškimi članki v zamejskih in matičnih publikacijah ter časopisju (Delo, CCS – Cerkev v sodobnem svetu, Znamenje, Nova Mladika, Družina, Revija 2000, Cerkve, KatG, NL, PrimSreč). Podpisuje se z imenom in priimkom ali A. K. (Znamenje – Celje) ali K. A. (Revija 2000) ali AA – (Mitteinander – Zürich).

Prim.: Vprašalna pola febr. 1993; NL 30. jul. 1992; PrimSreč št. 121/122, 1991, 493–494; Annuario 1991 Letopis, Arcidiocesi di Gorizia – Goriška nadškofija, 99, 157, 161, 164; Letopis Cerkve na Slovenskem 1991, Lj. 1991, 269.

Sirk

Sirk, Ivan: Kodelja, Ambrož (1939–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi920500/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (23. februar 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine