Primorski slovenski biografski leksikon

Kocijančič Andrej, veleposestnik, deželni poslanec, r. 13. nov. 1832 v Vipolžah, u. 15. dec. 1908 v Podgori. Oče Andrej, mati Marija Perko. K. je bil veleposestnik z imetjem v Podgori in v Šmartnem (Brda). Bil je večkrat izvoljen za podgorskega župana in v tem svojstvu je tudi podpisal vabilo na šempaski tabor (1868). L. 1872 je bil izvoljen za preds. Vinorejskega društva za Brda s sedežem v Pevmi. 11. nov. 1876 je bil prvič izvoljen v gor. dežel. zbor (slov. veleposestvo), nato je bil izvoljen še dvakrat (3. jul. 1883 in 5. jul. 1889). Pri teh dveh volitvah je bil kandidat polit. društva »Sloga«, pri volitvah 25. sept. 1895 pa je skupaj z Antonom Jakončičem in Josipom Fabianijem nastopil proti »Sloginim« kandidatom (Alfred Coronini, Aleksij Rojic in Anton Klančič), vendar niso uspeli. 1901 je bil med ustanovitelji Društva slov. veleposestnikov v Gor. Polit. je deloval tudi njegov sin Franc (u. 24. avg. 1912 v Brezah na Koroškem), in sicer v narodnonapredni stranki ter v njenih organizacijah. K. so v Podgori imenovali Drejuca, bil je odlikovan z zlatim križem.

Prim.: Župnij. arhiv Podgora; Soča 17. dec. 1908; Gab I, II, pass.; V. Melik, Volitve na Slovenskem 1861–1918, Lj. 1965, 368.

B. Mar.

Marušič, Branko: Kocijančič, Andrej (1832–1908). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi920480/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. avgust 2022). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine