Primorski slovenski biografski leksikon

Kobal Alfred Bogomir, zdravnik, specialist medicine dela, r. 31. okt. 1934 v Idriji, živi v Lj. Oče Miroslav (iz Vrhpolja), gostilničar, mati Valerija Hlad (iz Podrage), kuharica. Osn. š. in nižjo gimn. je končal v Idriji. Višjo gimn. v Lj. (matura 1955). Isto leto se je vpisal na Medic. fak. v Lj., katero je končal 1963. Po stažu se je zaposlil najprej v Zdravstvenem domu v Novi Gor., nato v obratni ambulanti rudniku živega srebra v Idriji. Od takrat dalje je vodil dispanzer medicine dela v Tozd-u Zdravstvo Idrija. Od 1985 je zaposlen pri Zavodu za invalidsko in pokojninsko zavarovanje v Lj. kot preds. invalidske območne enote, istočasno pa dela tudi v Idriji v njihovem dispanzerju za medic. dela, prometa in športa. – Magisterij medicine je dosegel na U. v Zgbu (1976). Specialistični izpit iz medicine dela, prometa in športa je opravil v Lj. (1977). 16. jul. 1991 je obranil doktorsko disertacijo z naslovom Poklicna izpostavljenost elementarnemu živemu srebru in vsebnost živega srebra v krvi, eritrocitih, plazmi, izdihanem zraku in urinu ter aktivnost katalaze v eritrocitih (Biološki kazalci poklicne izpostavljenosti elementarnemu živemu srebru). Naslov primarija je pridobil 1992. Pri delu v idrijski rudarski ambulanti se je K. trudil izboljšati varstvo pri delu za čim manjšo zaprašenost v delovnem okolju in s tem manjšo izpostavljenost delavcev silikogenemu prahu. Dr. K. se je trudil s spremembo osebnih zaščitnih sredstev (maska) preprečevati zastrupitve, z izboljšanimi diagnostičnimi metodami pa doseči zgodnje odkrivanje zastrupitev z živim srebrom. Njegove izkušnje so uporabili tudi v drugih krajih bivše Jsle (Tuzla, Pančevo), kjer so bili delavci izpostavljeni živemu srebru. – Objavil je več člankov v domačih in tujih revijah ter sodeloval na mnogih strok. srečanjih in kongresih doma in v tujini.

Prim.: Os. podatki; lastni arhiv.

A. Pr.

Prijatelj, Anton: Kobal, Alfred Bogomir (1934–2021). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi920390/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (16. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine