Primorski slovenski biografski leksikon

Klanjšček Niko, tehnik, kult.-prosv. delavec, r. 6. sept. 1951 v Števerjanu, živi v Gor., kjer je obiskoval vse š. Oče Efrem, delavec, mati Jožica Terčič, postrežnica. Po nižji sred. š. je obiskoval 1. r. klas. gimn., naslednje leto it. tehn. zavod G. Galilei (1966–71). Kmalu po maturi se je zaposlil v gor. bolnišnici kot tehnik. 1973 se je vpisal na trž. U. na Fak. za elektrotehnično inženirstvo, opravil nekaj izpitov. 1977–78 je poučeval tehnični pouk na slov. nižji sred. š. I. Trinko, od 1978–79 pa je tehnik na slov. učiteljišču S. Gregorčiča v Gor., kjer je v staležu od 1981. Že od srednješolskih let je vsestransko aktiven v gor. kult. in prosv. življenju. Od 1962, ko je bil dograjen Katoliški dom, s svojim velikim strokovnim znanjem omogoča realizacijo prireditev v tem središču, od kult. večerov do gledal. in glasb. predstav. Bil je med ustanovitelji skavtske org. na Gor. 1965 in njen dolgoletni aktivni član z imenom Iznajdljivi kragulj. Vrsto let je pomagal pri izdajanju skav. glasila Planika in org. skav. življenja in taborov, tudi skavtinj, ki so se ustanovile kasneje. 1992 je tehnično sodeloval pri izdaji skavtske kasete Skavtska pesem. 1968 je skupno s prijatelji ustanovil ansambel MINIPE, ki je nekaj let nastopal na gor. prireditvah. 1975 je postal član ans. L. Hlede (PSBL I, 538), pri katerem je že prej eno leto igral bas kitaro, od svojega stalnega sodelovanja pa bariton. Z ansamblom je nastopal pri amer. Slov. in drugih zdomskih skupnostih po Evropi. Skupno s člani ansambla je v soorganiz. SKPD F. B. Sedej 1971 pomagal organizirati »Festival narodnozabavne glasbe Števerjan«; prireditev spremlja vsa leta kot tehnični vodja. Že kot srednješolec je pristopil k MPZ M. Filej (1967–73), kmalu nato k MePZ L. Bratuž, bil tudi član odbora in od 1990 preds. V tej funkciji in kot predstavnik Ljudskega radia – Radio popolare Gorica je tudi član širšega odbora ZSKP. Pel je tudi vsa leta v pev. skupini Števerjan, ki se je 1988 osnovala v okviru ans. L. Hlede pod umetniškim vodstvom T. Tozona. Že vrsto let je član odbora SKPD M. Filej, od 1986 član zadruge Ojsternik. – Aktiven je v vrstah SSk od njene ustanovitve na Gor. 1975. Večkrat je bil kandidat na listi SSk, za tri mandatne dobe izvoljen v rajonski svet za Podturn-Sv. Ano, več let skrbel za razpošiljanje glasila SSk Naša pot. Sedaj je član pokraj. sveta SSk. Pomagal je pri ustanovitvi gor. zasebne radij. postaje Radio popolare-Ljudski radio (sept. 1977), v okviru katere je osnoval skupino za slov. oddaje. Sam sodeluje od začetka slov. oddaj (jan. 1978) dvakrat tedensko z redno rubriko Mikrofon je poslušal za vas (posnetki s kult. prireditev in intervjuji; do jun. 1993 440 oddaj) in z oddajo V živo je lepše (438 oddaj). Od ustanovitve rad. postaje je tudi odbornik zadruge MECSO, ki upravlja radio. Skupno z it. kolegi sodeluje pri načrtovanju programov, zlasti pa pri tehnični oskrbi in samofinanciranju postaje. Skupno s člani slov. sekcije pri LRG je 1983 prejel nagrado iz Sklada D. Černeta. Od 1987 je zunanji sodelavec RAITrstA. Poleg tega snema, arhivira in propagira tudi druge prireditve (šolske, članic ZSKP), sodeluje s skupinami iz Slovenije (1993 oskrbel snemanje kasete Čuri muri v Afriki osnov. š. v Šempasu) in it. društvi in ustanovami (MePZ S. Ignazio, zavoda S. Giuseppe in Notre Dame, Comunione e liberazione itd.). S svojim bogatim tehničnim znanjem je v pomoč tudi drugim slov. ustanovam in ljudem, posebno duhovnikom za potrebe cerkva.

Prim.: Osebni podatki; Deset let Kat. doma, Gor. 1972; Dvajset let Kat. doma, Gor. 1982; M(Trst) št. 4, 1983, 57 s sl.; IzvGor 1975–85, Gor. 1985; 30 let ZSKP, Gor. 1989; Gled. list: V. Vodopivec, Srce in denar, Gor. 1992; Gled. list: R. Gobec, Planinska roža, Gor. 1989; KolGMD 1981, 110–12; 1984, 155 s sl.; 1991, 156 s sl.; KatG 18. apr. 1991; 9. apr. 1992.

Češč.

Češčut, Marija: Klanjšček, Niko (1951–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi920310/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine