Primorski slovenski biografski leksikon

Kimovec Demeter, kemik, strokovni pisec, r. 26. avg. 1909 v Trstu. Oče Giovanni, odvetnik, roj. 3. jun. 1871 v Grosszassitz, mati Cecilija Hess, roj. 1. nov. 1867 v kraju Voran (Štajerska). 1919 so se preselili v Jslo. K. je diplomiral 1931 na odd. za kemijsko tehnologijo Tehn. fak. v Gradcu. V letih 1932–41 je bil zaposlen kot obratovodja plemenitilnice v tekstilni tovarni Jugočeška v Kranju, 1942–45 kot preizkuševalec v tovarni letalskih delov v Kranju, 1946 kot vodja preizkuševališča in kemijskega laboratorija Iskre v Kranju in 1947–72 kot vodja tekstilnokemijskega odd. Tekstilnega centra v Kranju. Ukvarjal se je s plemenitenjem tekstila, s tekstilnimi snovmi in tekstilno kemijsko tehnologijo. 1934 je z G. Jungmichlom odkril novo metodo za določanje vsebnosti naftolov AS v razvijalnih raztopinah, ki je še zdaj priznana. – Objavil je 9 učbenikov, npr. Tekstilne preiskave, 2. neizpremenjena izdaja, Kranj 1978, 147 str., 19 strok. člankov s področja plemenitenja tekstilij in 25 s področja gasilstva. S Hubertom Fišerjem sta začela pripravljati slov. tekstilni slovar. – Častni član je Zveze inž. in tehn. Sje.

Prim.: Anagr. urad Trst; NŠKT; dr. Fr. Kočevar, K. D., Enc Sje 5, 64.

Jem.

Jevnikar, Martin: Kimovec, Demeter (1909–1994). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi920280/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine