Primorski slovenski biografski leksikon

Kert Božidar, geolog, r. 14. avg. 1928 v Trstu (Rojan), živi v Mariboru. Oče Ivan iz Spodnje Branice pri Rihenberku je imel v Rojanu vinotoč, mati Mihaela Orel, gospodinja iz Šmarij pri Ajdovščini. 1931 so emigrirali v Mrb. Nemci so jih 1941 preselili v Sarajevo, v letih 1943–45 so živeli v Sremu in K. je v Sremskih Karlovcih končal niž. gimn. Po vrnitvi v Mrb. je med 1946–49 dokončal tamkajšnjo I. drž. gimn. z maturo. V letih 1950–55 je na Prirodoslovno-matem. fak. v Lj. diplomiral iz geografije, 1974 pa je na Oddelku za geografijo lj. U. obranil doktorsko disertacijo Družbena geografija osrednjih Slovenskih goric. V letih 1956–68 je bil prof. na Ekonom. sred. š. v Murski Soboti, od sept. 1968 je bil univ. učitelj na nekdanji PA, sedanji Pedag. fak. U. v Mrbu. Od 1981 je izredni prof. Objavil je več družbeno-geograf. razprav o Slov. goricah, poplavnih območjih Pesnice in Ščavnice ter o (Sv.) Lenartu. Važnejše razprave so: Vinogradniška pokrajina vzhodnih Mariborskih goric, GeogrV 1955–56, 87–131; Poizkus lokalne socialno geografske analize nerazvitih območij na primeru iz občine Lenart v Slovenskih goricah, Zbornik Pedag. akad. v Mrbu 1970, 273–85; Prikaz nekaterih družbeno pogojenih učinkov pokrajinske transformacije Pesniške doline, Geographica slovenica 3, Lj. 1974, 53–62; Družbeno geografski razvoj trga Lenart v Slov. goricah, ČZN, nova vrsta, letnik XVI, 1975; Vpliv dislociranih obratov na prostorski razvoj nekaterih delov Slov. goric in Prekmurja, Znanstv. revija, Pedag. fak. v Mrbu 1990, 223–41; Die neueste Entwicklung der Industriehetriebe im Gemeindezentrum Lenart. Slowenien auf dem Weg zur Marktwirtschaft. Arbeitsmaterialien zur Raumordnung und Raumplanung, Universität Bayreuth 1992.

Prim.: Osebni podatki 18. mar 1993; dr. M. Pak, Enc Sje 5, 58.

Jem.

Jevnikar, Martin: Božidar, Kert (1928–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi920260/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (26. oktober 2021). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine