Primorski slovenski biografski leksikon

Kellersperg Ernest Leopold Roman, c. kr. namestnik v Trstu, r. 28. febr. 1822 v Gradcu, u. 22. apr. 1879 prav tam. Tržaški namestnik je bil med 1863–67. Slov. na Primor. so odobravali K-ov odnos do javne rabe slov. jezika. Med njegovim delovanjem je bila sprejeta reforma dežel. zakona na Gor. v korist Slov. (gl. C. Doliac), po K-ovih prizadevanjih je začel v Gor. izhajati tednik Domovina (1867–69), prizadeval si je tudi za list za istrske Slovane, »ker so ti najbolj izpostavljeni italijanski penetraciji« (iz K-ovega pisma grofu Belcrediju 1. dec. 1866). Kot kandidat se je udeležil 31. jan. 1867 volitev v gor. dežel. zbor, v mestni kuriji slov. trgov ga je premagal F. Grossmann.

Prim.: Podatki redakcije ÖBL (pismo 9. jun. 1993); Soča 25. apr. 1879; Gab I, pass. ; A. Marušič, Moja doba in podoba, Gor. 1991, 83, 107; Problemi del Risorgimento Triestino, Trieste 1953, 151–83; NSd 8/1960, 799.

B. Mar.

Marušič, Branko: Kellersperg, Ernest Leopold Roman (1822–1879). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi920220/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. avgust 2022). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine