Primorski slovenski biografski leksikon

Kavčič Vladimir (Mirko), kmetovalec v Lipi, nato trgovec v Vidmu, član Borbe, glavni organizator na zahodnem Krasu, r. 14. jul. 1907 v Lipi na Krasu. Oče Franc, mati Otilija Boneta, kmetje v Lipi. – K. je napravil osn. š. v Lipi, po begu 1930 v Jslo pa večerno trg. š. v Lj. Kot zaveden slov. mladenič je že 1927 začel delovati v ileg. boju proti faš. v tesni povezavi s tajno celico na Proseku-Kontovelu (Drago Ukmar, Lojze Španger, Vlad. Štoka, Drago Rupel, Tone Ukmar) in z ileg. celico v Komnu, kjer je bil najprej vodja Milan Šuc (se izselil in umrl v Argentini), nato Just Godnič. Ta celica je bila številna. K. je v Lipi ustanovil zelo delovno ileg. celico. V njej so bili K., Anton Kavčič (Stanarjev), Jožef Kavčič (Bašev). K. je organiziral (tudi s sodelovanjem članov obeh celic) tajne celice v Preserjah, vodja Danilo Pipan, Vojščici, vodja Stanko Pirc, Kostanjevici, vodja Fr. Trampuž, Opatjem selu, vodja Tavčar, v Klancu, vodja Jož. Zavadlal, Škrbini, vodja Drago Cotič, Braniku, vodja Vik. Birsa, Temnici, vodja Srečko Stantič, zaupne sodelavce oz. skupine pa je imel v Svetem, Saležu, Brjah, Praprotnem, Dornberku, Taboru (Dornberk), Avberju in še v drugih zaselkih. Povezan je bil z Z. Jelinčičem in Avg. Sfiligojem v Gor., Davidom Arčonom v Renčah. Liter. je dobival s Proseka in iz Komna. – Dan pred faš. volitvami 24. mar. 1929 so tigrovci podtaknili letake vsem družinam pod hišna vrata in v okna s pozivom, naj se nihče ne udeleži faš. volitev. Faš. so iz vasi gnali volivce v koloni na volišče. V Lipi ni nihče volil. Volivci so se umaknili iz vasi, da bi jih faš. ne silili na volišče. K. in oba člana njegove celice, Riko Kavčič in Stanko Pirc iz Lipe, so oblečeni v uniforme it. vojaka ponoči 1. maja 1929 izobesili slov. zastavo na dolgem drogu na voj. spomenik iz čelad v Kostanjevici na Krasu. Naslednjega dne so se usuli po vaseh številni faš., karab. in polic. Zaprli so več domačinov, ki so bili po nekaj dneh izpuščeni, ker niso ničesar vedeli. K. ni bil odkrit spomladi 1930, ko je bilo aretiranih mnogo Slov. Ko je zapazil, da polic. poizveduje o njem, je v jeseni 1930 pobegnil v Jslo. Živel je v raznih krajih, bil povezan tudi s kraljem Aleksandrom, ki se je zanimal za boj Primor. K. je bil ob it. zasedbi Lj. napaden zaradi nesoglasja s KP. Izselil se je v Videm, ker mu it. polic. ni dovolila izselitve v Gor. V Vidmu je odprl trgovino. Ostal je stalno zaveden Slov.

Prim.: Osebni arhiv. Podatke posredovali: L. Polde Kavčič in Jože Kavčič iz Lipe, Srečko Stantič iz Temnice, Andrej Mozetič iz Dornberka, Viktor Birsa iz Branika, Drago Cotič iz Škrbine, Danilo Pipan iz Preserja, Stanko Pirc iz Vojščice, Jožef Zavadlal iz Klanca in dr.

Rut.

Rutar, Tone: Kavčič, Vladimir (1907–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi920210/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine