Primorski slovenski biografski leksikon

Kunc (Kunz) Karel, numizmatik in grafik, r. 17. jul. 1813 v Trstu, u. 11. febr. 1888 v Benetkah. Sin slov. staršev, obiskoval gimn. (1824–30) in filoz. (1830–32) v Benetkah in v Gradcu (1832–34), zgod. in arheol. na Dunaju (1834–39). Tam je študiral tudi grafiko na umet. akad. (1838–40) in se istočasno izuril v praktični litografiji pri Rud. Ludow. Deokerju (1804–77). Ko se je vrnil v Trst, je 1841 odprl lastno litografsko podjetje in izdajal mestne razglednice in slike imenitnih trž. oseb, zlasti gled. igralcev. V tem času se je začelo tudi njegovo sodelovanje s P. Kandlerjem (gl. čl.), ki je nanj odločilno vplival in ga navdušil in usmeril v študij numizmatike. Prvi uspeh tega sodelovanja je bila publikacija Memorie di un viaggio pittoresco nel Litorale austriaco (1842), sledile so številne risbe za Kandlerjeva zgod. dela. K. se je numiz. s tako vnemo oprijel, da je v kratkem veljal za enega najboljših strokovnjakov za rim. in srednjeveške kovance. Po letu 1849 je likvidiral podjetje, a ko se je 1852 preselil v Benetke, se je posvetil izključno numiz. in znanstvenemu opisovanju kovancev. V Museo Correr v Benetkah je opravil ogromno delo pri ureditvi velike numiz. zbirke in je znanstveno in bibliografsko obdelal nad 30.000 predmetov. 1870 je postal konservator numiz. zbirke v Museo Bottacin v Padovi, uredil njen stari fond in pridobitve, ki jih je podaril mehikanski cesar Maksimilijan, nakar je izdelal tudi znanstveni katalog. Ko je 1873 postal ravn. Museo Civico di Antichità v Trstu, je prvi sistematično uredil veliko numiz. zbirko tega muzeja, jo znanstveno obdelal in sestavil katalog. Po upokojitvi (1883) je živel v Benetkah in tam umrl. Njegovo delo obsega numiz. spise, razprave v Archeografo triestino in risbe, oz. litografije. – Spisi: Il Museo Bottacin. Informazione e catalogo (Venezia 1872), objavljeno tudi v II Veneto, periodico di numismatica e sfragistica II, Venezia 1871–72; Il Museo Civico di Antichità di Trieste. Informazione (Tr. 1879); Opere numismatiche di Carlo Kunz, pubblicate per cura della Società numismatica italiana (Roma 1906); Annotazioni numismatiche. Vol. I.–II. (Rkp. v Museo Civico di Antichità –Trst). – Razprave v Archeografo triestino (II serie); Nota numismatica all'articolo di Carlo Buttazzoni: Pace tra Austria e Venezia (I, 1869–70, 283–306); Dei danari e del sigillo di Volchero (II, 1870–71, 221–26); Delle monete ossidionali di Brescia (IV, 1876–77, 47–52); Monte S. Michele presso Bagnoli (ibid., 371–74); Trieste e Trento (V, 1877–78, 39–50); Le collezioni Cumano (V, 1877–78, 418–30; VI, 1879–80, 36–57); Due sigilli vescovili di Nona nel Museo Civico di Trieste (VII, 1880–81, 137–42); Monete inedite o rare di zecche italiane: I. Urbino (VII, 1880–81, 302–11), II. Mirandola (Vili, 1881–82, 1–20; IX, 1883, 184–86), III. Correggio (Vili, 1881–82, 259–74; IX, 1883, 186), IV. Massa Lombarda (IX, 1883, 166–83), V. Asti (X, 1884, 29–41), VI. Ferrara (ibid., 338–55); Due sigilli del Museo di Trieste: Rinaldo Searlichio 1621–1640 e Giambattista Castagna 1553–1583 (IX, 1883, 348–56). – Risbe in litografije: Album della Litografia teatrale (Tr. 1841–1846) – 22 tab. lit.; Memorie di un viaggio pittoresco nel Litorale austriaco (Tr. 1842, 1843, 1845) – 40 tab. lit.; Trieste e i suoi dintorni... (Tr. 1845) – 5 tab. lit.; Tavole e piante (Arch. tr. 1870–71 do 1884) – 14 tab. lit.; Š. Ljubć, Opis jugoslavenskih novaca (Zgb 1875) – risbe denarja; Opere numismatiche... (Roma 1906) – 26 tab. lit.

Prim.: C. Combi, Saggio di bibliografia istriana, Capodistria 1864, 38, 40; Š. Ljubic, Opis jugoslav. novaca, Zgb 1875, XXVII; Viestnik hrv. arkeol. družtva, X, Zgb 1888, 62; S. Ambrosioli–F. Gnccchi, Manuale elementare di numismatica, Milano 1915, 211; B. Ziliotto, Storia letteraria di Trieste e del l'Istria, Trieste 1924, 77; P. Sticotti, Archeografo triestino... in occasione del centenario 1829–1929, Trieste 1929, 28, 30, 35–36, 47; R. M. Cossar, Archeografo triestino, IV. ser., VIII–IX, Trieste 1945, 51–117; La Porta Orientale, Trieste 1959, št. 5–10; Cella, 113; C. Schiffrer, òsterreichisches biogra– phisches Lexìkon, 1815–1950, IV, Wien-Koln-Graz 1969, 355.

Lc.

Lisac, Ljubomir A.: Kunc, Karel (1813–1888). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi920000/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine