Slovenski biografski leksikon

Žvanut Franc, travmatolog, r. 1. okt. 1912 v Ljubljani poštnemu uradniku Francu in Tereziji r. Rovan, u. 12. apr. 1966 v bolnišnici v Hustonu (ZDA), pok. v Lj. Klas. gimn. je obiskoval v Lj. (mat. 1932), tu začel štud. medicino, nadaljeval v Zgbu in bil 1938 prom. Služboval je 1939–45 na kir. odd. spl. bolnice v Lj., do 1948 vodil kir. odd. v Vipavi, od 1949 bil spet na lj. kirurški kliniki in vodil nezgodni odd. Na Med. fak. v Lj. je bil asistent in od 1965 docent za kirurgijo. Poleg tega je učil tudi na viš. šoli za medic. sestre in rentgenske tehnike, 1947/8 predaval na tečaju prve pomoči Rdečega križa, 1961 večkrat na radiu, 1962 in 1964 na TV Lj. Bil je član komisije za sred. strok. šolstvo pri Svetu za zdravstvo LRS (1962/3), zvezne komisije za travmatološko statistiko, preds. kirurške sekcije Slov. zdravn. društva (1962), več kot 10 let stalni sodni izvedenec, član gradb. odbora poliklinike in mestne bolnišnice v Lj. – Odlikovanji: red zaslug za narod s srebrno zvezdo in red dela s srebrnim vencem (1958).

Iz travmatologije se je izpopolnjeval 1956 v Birminghamu, 1960 v Linzu, Gradcu in na Dunaju. Udeležil se je več kir. kongresov (referati obj. v kongr. zbornikih), mdr.: Bgd (1951: Zdravljenje odprtih prelomov dolgih kosti na kir. kliniki v Lj., z V. Žakljem; Izkušnje z osteosyntheso po Kuntscherju na kir. kliniki v Lj.; 1957: Operativno zdravljenje prelomov dolgih kosti na spodnjih ekstremitetah, z Z. Šušteršičem), Lj. (1961: Pomanjkljivost prometne službe pri prometnih nesrečah s stališča zdravstvenih organov, Vzgoja kadrov za prvo pomoč), Zgb (1962), Rim (1963). Za Zbornik kir. klinike (1950) je prispeval poglavje Poškodbe roke pri cirkularnih žagah. Napisal je tudi več poljudnih člankov in z J. Milčinskim brošuro Poškodbe v elektrogospodarstvu in prva pomoč (1955, 1970³; v shrv Bgd 1963).

Ž. je bil naš prvi kirurg, ki se je docela posvetil travmatologiji. Njegov odd. je bil prvi slov. specialni odd. za poškodbe. 1950 je uvedel metodo operativnega zdravljenja spiralnih zlomov goleni z vijakom, 1956 sodobne metode zdravljenja hrbtenice in cevastih kosti s ploščicami in vijaki. 1957 je uredil ambulantni del nezgodne kirurgije na novi lj. polikliniki. Prevzel je nadzorstvo nad lj. reševalno postajo (1952), ki je po njegovi zaslugi dosegla dostojno raven. Vzgojil je tudi vrsto sodelavcev, ki uspešno delujejo na nezgodnem odd. lj. klinike in poliklinike. Poudariti je treba pionirsko delo na prvem kir. odd. v osvobojeni Primorski (v Vipavi), kjer je zaoral ledino in ustvaril temelje za kir. službo na Primorskem. - Prim.: r. matice ž. sv. Jakob Lj. (ŠkALj); ULj, II; M. Derganc, Obj. Univ. v Lj. 1965/6, št. 4, 296–8; Delo 1966, št. 103 (s sliko). Borisov

Borisov, Peter: Žvanut, Franc (1912–1966). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi917599/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine