Slovenski biografski leksikon

Žužek Ivan, teolog, r. 2. sept. 1924 v Ljubljani uradniku Francu in Ivanki r. Novak, živi v Rimu; brat Mihaela (gl. čl.). Po klas. gimn. 1936–44 v Lj. je vstopil 1945 v noviciat jezuitov beneške province, 1947–50 štud. filozofijo na papeški filoz. fak. Aloisianum v mestih Gallarate in Varese (It.), dosegel licenciat oz. magisterij iz filoz. Na Gregoriani v Rimu je 1952–6 štud. teol., 1955 bil ord. in dosegel teol. licenciat, na papeškem vzh. institutu 1958 bakalavreat, na fak. za cerkv. pravo Gregoriane 1960 licenciat in 1962 doktorat z dis.: Kormčaja knjiga. Studies on the chief code of Russian canon law (obj. Rim 1964; oc.: G. T. Denis, Theological Studies, Woodstock, Md., 1965, 356–7; L. Müller, Byzantinische Zft, Leipzig, 1966, 163–7; Ant. D'Emilia, Annali di storia del diritto, Milano, 1966/7, 580–6; P. Lazor, St. Vladimir's seminary quaterly, Crestwood, N. Y., 1968, 48–50). Na tem inst. je 1964 postal izr. in 1967 redni prof. cerkv. prava, 1967–73 bil tudi rektor instituta. Od ustanovitve papeške komisije za revizijo vzh. cerkv. prava 1972 je vodil najprej kot podtajnik, od 1984 kot tajnik vse delo, da bo novi kodeks usklajen s koncilskima odlokoma o ekumenizmu in katol. vzh. cerkvah; o tem redno poroča v glasilu te komisije Nuntia Pont. comm. CIC orient. recognoscendo, Vatikan (od 1973). – Na njegovo pobudo je 1969 nastala Société du droit des Eglises orientales s sedežem na Dunaju in Ž. je član ožjega vodstva.

Teološke in cerkvenopravne razprave obj. od 1962 v revijah: Orientalia christiana periodica (Rim, 1964: The effect of the admin. recourse in the latin and oriental codes; Trials before a single judge in the eastern canon law; 1967: The determining structure of the Slavic syntagma of fifty titles), Periodica de re morali, canonica, liturgica (Rim, 1966: Animadversiones quaedam in decretum de Ecclesiis orientalibus catholicis Conc. Vat. II.; 1978: Informatio de statu laborum Pont. comm. CIC orientalis recognoscendo), Concilium (Edinburgh, 1965: Oriental canon law: survey of recent developments; 1966: Relig. freedom in the Christian east; 1967: Opinions on the future structure of oriental canon law; 1968: Some aspects of the sacramental canon law of the Christian east; 1969: A Code for the orthodox churches). – Prim.: r. matice Lj.-bolnica (ŠkALj); osebni podatki (z bibl); Družina 1990, št. 41 (s sliko). Slk.

Smolik, Marijan: Žužek, Ivan (1924–2004). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi916722/#slovenski-biografski-leksikon (12. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine