Slovenski biografski leksikon

Žuža Ivan, geolog, r. 18. maja 1830 v Žalcu, u. 28. jan. 1903 v Var Paloti (Madžarska); brat Franca (gl. čl.). Osn. šolo je obiskoval v r. kraju (1837–41), gimn. v Celju (1841–9), v Pragi na TVŠ štud. geodezijo in montanistiko (1849–51) ter na univ. pravo (1851–4). Nekaj časa je prakticiral v moravskih revirjih, nato vodil premogovnike v Zabukovici skupaj z očetom, od 1863 pa sam. 1866 in 1869 je dokupil okoliške premogovne jame in 1870 posedoval nad tretjino vse premogovne proizvodnje celj. okraja (okoli 130 delavcev). 1875 je pristopil k Savinjskemu rudar. društvu, obdržal le dve jami (Janezovo jamo in Edvardov rov), a ju 1877 prodal in se zaposlil pri premogovnem podjetju v Var Paloti, kjer je ostal do smrti. – Bil je član Društva za pověstniku i starine Jugoslovenah v Zgbu (1852), ustanovnik MS (1864) in član Ogrskega montanističnega društva (1890). Bil je soustanovitelj dnevnika SN (1868).

Po 1860 se je vključil v polit. življenje na Štajer. 1863 je govoril v Celju, Laškem in Žalcu na Vodnikovih slavnostih, sept. 1868 na taboru v Žalcu. 1869 je bil za eno leto izvoljen na slov. listi (kmečka kurija za celj. okraj) v štajer. dež. zbor, se v Gradcu zavzemal za slov. sodstvo in slov. univerzo. 1873 se je priključil konzervativcem, 1878 še predsedoval velikemu volil. zboru v Celju, nato se je umaknil iz politike. – Dolga leta je bil dopisnik lista Politik (Praga) in več let SN. Za 1. snopič knjige Slov. Štajer (1868) je prispeval poglavje Zemljoznanske razmere ali geognozija. Opis je sicer sestavil v glavnem po razpravah dunaj. geologa T. Zollikoferja (gl. čl.), vendar je navedel več lastnih opazovanj, kar je razvidno tudi iz priloženih geol. profilov, ki so deloma spremenjeni, deloma izpopolnjeni. Spis je zanimiv zaradi slov. strok. izrazov, ki pa se večinoma niso udomačili. Na Madžarskem je napisal več geol. elaboratov in poročil o premogokopni industriji.

Prim.: r. matice (ž. urad Žalec); Macun 158; Vošnjak I, 123, 180, 249; II, 4, 29, 76; Žigon 57, 67; Arkiv za pověstnicu jugoslavensku, Zgb 1852, II, 462; I. Geršak, Slov. Štajer, 1870, III, 3, 69–71; J. Orožen, Zgod. Celja in okolice, 1974, 171, 224, 262, 264, 269, 272. – Slika: Savinjski zbornik 1959, 19. Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Žuža, Ivan (1830–1903). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi916290/#slovenski-biografski-leksikon (20. januar 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine