Slovenski biografski leksikon

Žust Janko, veterinar, r. 24. maja 1935 v Gradcu (Litija) šivilji Ani Žust, živi v Ljubljani. Gimn. (VII. drž.) je obiskoval 1946–54 v Lj., veterino štud. v Zgbu in 1960 dipl. Strok. izpit je opravil 1962 v Lj. Specializiral se je 1965–6 v Mariensee (ZRN) na Max-Planck inšt. za vzrejo in prehrano živali (tu izdelal dis.) in bil 1966 v Hannovru prom. z dis. Untersuchungen über zyklische Veränderungen im Scheiden-pH sowie Konsistenz, Kristallisation und Leitfähigkeit des Brustschleimes bei Kühen. 1970 se je izpopolnjeval v Aberdeenu (Škotska), 1971 v Oslu in Kopenhagnu. Po vojaščini je bil od 1961 pri Veter. zavodu Sje v Lj. referent na odd. za rejo in zdravstveno varstvo govedi in od 1967 znanstv. sodelavec, na Biot. fak. 1980 izvoljen za izr. in 1987 za red. prof. za higieno in patologijo prehrane domačih živali. – 1978 je prejel nagrado Sklada B. Kidriča (skupaj z N. Klemencem in P. Vospernikom) za delo s področja fiziologije in patologije prehrane domačih živali.

Raziskuje vzroke in mehanizme nastanka prebavnih in presnovnih motenj v intenzivni reji govedi ter njih vpliv na prirejo, antinutritivne in toksične snovi v krmnih rastlinah ter mikotoksine v krmilih in zastrupitve živali z njimi. – Napisal je od 1965 prek sto razprav in člankov (sam ali s soavtorji), predvsem za: Zbornik Biot. fak.-Veterinarstvo, SocKiG, Sodob. kmetijstvo, Zuchthygiene (Berlin, 1968: Untersuchungen zur Brunstfeststellung beim Rind, z E. Schillingom), Journal of reproduction and fertility (Oxford, 1968: Diagnosis of oestrus and ovulation in cows by pH-measurements intra vaginam and by apparent viscosity of vaginal mucus, z E. Schillingom) idr. Za knj. Živinozdravstveni nasveti (1972) je s soavtorji prispeval poglavje Bolezni in zdravstveno varstvo govedi. – Akt. se je udeležil več strok. sestankov in kongresov (referati obj. v kongr. publikacijah), mdr.: Opatija 1968, Philadelphia 1970 (Metabolic disorders in high producing dairy cows during pregnancy and at initial lactation with special regard to the acid-base equilibrium), Videm in Praga 1971, Bled 1972 in 1975, Portorož 1973 in 1977, Ohrid 1974, Primošten 1975, 1979 in 1983, Pariz 1977, Moskva 1979 (The lactic acid fermentation of carbohydrates in the intestine and its connection with acidosis of cattle), Lj. 1984 in 1985 (Vsebnost naravnih škodljivih snovi v krmnih rastlinah v Sji), Zgb 1989 (Aktualni problemi kontaminacije stočne hrane mikroorganizmima posebno gljivicama i mikotoksinima).

Prim.: arhiv Veter. zavoda Sje in Biot. fak. (Lj.); Ko je ko u Jsli, Bgd 1970; Delo 1978, št. 85; Slov. veter. bibl 1961–76, 1978. Adč.

Adamič, France: Žust, Janko (1935–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi916067/#slovenski-biografski-leksikon (6. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine