Slovenski biografski leksikon

Žurga Janez (pri krstu Franc), geolog, r. 22. sept. 1885 v Dolenjem Gradišču pri Dol. Toplicah polzemljaku Janezu in Ani r. Kolman, u. 5. marca 1969 v Kamniku. V Novem mestu je absolviral 6 razr. gimn. (1899–905), vstopil v franč. red in zadnja dva razr. obiskoval na samostan. gimn. v Kostanjevici pri Gorici. Bogoslovje je štud. 1907–11 v Lj., bil 1910 ord. 1911–4 je učil na deški ljudski šoli v Novem mestu, nato bil do 1918 vojni kurat. Po vojni je na samostanski gimn. v Kamniku položil maturo (1920) in štud. naravoslovje na lj. Univ., kjer je 1925 dipl. in i. 1. opravil prof. izpit. Od 1926 je bil asistent na inšt. za mineralogijo, petrografijo in nauk o slojiščih na Tehn. fak. v Lj., 1945 upokojen. Nato je kot zasebnik sestavljal geološka poročila za razne ustanove do 1950, bil v dušnem pastirstvu pri Novi Štifti na Dol. do 1953, župni upravitelj na Gori pri Sodražici do 1956, odtlej živel v franč. samostanu v Kamniku.

Napisal je razpravo Starost granita na Pohorju (GV 1926), v kateri pravilno ugotavlja, da so žile granita (v resnici dacita) v zah. delu Pohorja miocenske starosti, članek Nekoliko geologije Dolenjske (TL 1938, št. 42) ter nekaj prispevkov v PV (1935, 1939). Prevedel je knjigo A. Fersman, Iz življenja kamnov (1935), v kateri je poleg slik iz izvirnika obj. veliko novih, ki se nanašajo predvsem na naše kraje, in v opombah navedel važnejša nahajališča rudnin v Jsli. Izdelal je nad sto izvedenskih poročil in mnenj za projektiranje hidroelektrarn, za rudnike, postavitev mostov, napeljavo vodovodov ter poročil o zalogah in kakovosti kamna v različnih kamnolomih. Sodeloval je pri raziskavah za asanacijo plazovitih področij in pri projektiranju cest. Raziskoval je tudi toplice (Laške, Šmarješke, Čateške) in slatine na območju Nuskove, Serdice in Sotine na Goričkem v Prekmurju. – V prostem času se je rad ukvarjal z rezbarjenjem in so njegovi izdelki razširjeni po vsej Sji, pa tudi prek meja do Amerike.

Prim.: osebni podatki; A. Kieslinger, S. B. A. W., Dunaj, 1928, 494; A. Winkler, Vhdl. d. Geol. R.-A. 1928, 243, 244; A. Kieslinger, ib., 1935, 107; J. Duhovnik, Geologija 1969, 237–241 (s sliko); J. Žurga, Srečanja 1970–1 (spomini); 225 let novom. gimn., 1971, 396. I. R.

Rakovec, Ivan: Žurga, Janez (1885–1969). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi915914/#slovenski-biografski-leksikon (12. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine