Slovenski biografski leksikon

Župančič Jože, publicist, r. 18. febr. 1900 v Novem mestu sodnemu pomožnemu uradniku Josipu in Ani r. Butkovič, u. 4. okt. 1970 v Ljubljani. Nižjo gimn. je obiskoval v Novem mestu in Lj., tu tudi učiteljišče (1914–9), potem vstopil med borce za sev. mejo. Učitelj je bil v Šk. Loki (1920–3), Poljanah nad Šk. Loko (1923/4) in od 1924 v Litiji. Nemci so ga maja 1941 zaprli in julija z družino izgnali v Varvarin (Srbija), kjer je dobil službo učitelja. Konec 1944 je prišel v Bgd, delal v Slov. kult. prosvetnem društvu Franc Rozman, ustanovil in ur. slov. list Domovina. Od jeseni 1945 je bil urednik pri DZS (vodil bibl oddelek), od 1948 spet učitelj v Litiji, 1955 upokojen. Strok. je deloval v okviru Jsl učit. udruženja, bil 1932–41 preds. okrajnega odbora za Litijo, član banovinskega vodstva, vodil novinarsko sekcijo JUU, ustav. ekskurzijski odsek, organ. več učit. zborovanj okrajnih društev JUU, turnejo Pevskega zbora UJU 1930 po ČSR (o tem zboru poročal v UT), se udeležil vseslovanskih pedoloških kongresov v Brnu 1933 in Lj. 1937 (o tem poročal v P), bil med organ. prvih obmorskih kolonij slov. mladine. V krajih, kjer je služboval, je sodel. pri prosvetnih prireditvah, Sokolu, SPD, v Litiji posebej še pri Ljudski univerzi (vodja), Foto klubu (pobudnik in 1. preds.), uvajal smučanje.

Publicistično se je uveljavljal od dijaških let (rkp listi v Novem mestu in Lj., Jsl učiteljiščnik, dopisi v S 1916 in Jsln 1917, šaljive zgodbe v Kurentu 1918 – vse psevdonimno: J. B., Joško Butkovič idr.), potem sodel. pri štev. listih, npr. J, SN, NR, Mlado J, Razori, Odmevi, po drugi vojni LdP, PDk, Delo, Večer, Zasavski tednik, Kmečki glas, DL, Celjski tednik, TV–15, Borec, PV, L, Obzornik, Rodna gruda, Prosveta (Chicago) in Nova doba (Cleveland). V knj. Zasavje v plamenih NOB, I (1952) obravnava pretežno na podlagi spominskih pričevanj l. 1941 na Litijskem. Pripravil je domoznanske brošure (vse v samozaložbi): Mesto Litija (1952), Slatina Radenci 1882–1952 (1952), Okraj Lj. okolica (1953) in Ljubljanska okolica (1954). V štev. člankih je oživljal spomin na zgod. dogodke in zanimivosti, populariziral planinstvo in turizem, pisal reportaže, šaljive lovske zgodbe itd., npr. Partiz. tiskarna pod Sv. goro pri Litiji (Borec 1950), Divjad in lov sta dala imena številnim krajem, hišam in ljudem (L 1956), Rudarsko Zasavje nekdaj in danes (SIK 1959), Okupator v Litiji (Litijski zbornik 1969). Največ pa je pisal o pomembnih ljudeh iz preteklosti in sodobnosti, zlasti o umetnikih in izseljencih z rodne Dolenjske, npr. serija orisov slov. pisateljev (NR 1940/1), o Avg. Bukovcu (SČ 1946), M. Jarcu (DL 1956, št. 49–50), L. Vrečiču (NRazgl 1959, 345–6), P. Jerebu (Idrijski razgledi 1967), B. Teplyju (DL 1967, št. 39–41), B. Jakcu (DL 1969, št. 29–32). Z ženo Ivo je prispeval gradivo o krajih litijske občine za KLSje (II, 1971).

Ur. dejavnost je bila večinoma povezana z učit. ali založ. poklicem: 1934 edina št. Mlade Jsle (priloga NR), po osvob. 3 letniki Kol prosv. delavcev (1946–8; sestavljal pregled zgod. dogodkov), vodnik po razstavi šolstva LRS (jo tudi organiziral) Borba slov. ljudskih množic za svobodno šolo (1948), bibl mesečnik Slov. tisk (1946–7, od št. 3 naslov Naš tisk), nekaj založ. katalogov. Sestavil je priročnik Kratice (1948), napisal besedila k zemljevidom slov. Koroške (1948–9). Ur. je prozno zbirko izseljenca J. N. Roglja Kruh in srce (1962) in dodal spr. besedo. Zbiral je avtograme in pisma kult. delavcev (prvo zbirko so mu med okupacijo uničili Nemci), nabral bogato fototeko svojih posnetkov.

Prim.: osebni podatki; Bibl JLZ; SBibl; F. Škerl, 15 let bibl o NOB Slovencev, 1962, 490–1 (uvrščeno pod Zupančič); J. Munda, Bibl izdaj DZS, 1965; Delo 1970, št. 47 (s sliko), 279; DL 1970, št. 9 (s sliko); PD 1970, št. 8; PV 1970, 297–8 (s sliko). Munda

Munda, Jože: Župančič, Jože (1900–1970). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi912834/#slovenski-biografski-leksikon (13. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine