Slovenski biografski leksikon

Žun Valentin (Zdravko), pravnik in finančni strokovnjak, r. 20. febr. 1873 v Trbojah (pri Smledniku) kmetu Lovrencu in Mariji r. Čebašek, u. 19. okt. 1918 v Ljubljani (ob epidemiji španske gripe). Ljudsko šolo je obiskoval v Smledniku in Lj., tu tudi klas. gimn. (1885–93) kot gojenec Alojzijevišča. 1894–9 je štud. pravo na Dunaju, se preživljal z inštrukcijami in si nakopal pljučno bolezen. Zanimal se je zlasti za narodno gospodarstvo in finančno vedo, zato je po dipl. stopil v finančno službo: febr. 1899 postal finan. koncipist pri finan. ravnateljstvu v Lj., nov. 1899 definitivni finan. koncipist v Litiji, 1900 davčni nadzornik v Črnomlju in 1903 v Radovljici, kjer je napredoval v viš. davčnega nadzornika in finan. komisarja; 1904 je bil na listi NNS izvoljen v občin. odbor in si pod vodstvom župana Janka Vilfana prizadeval, da je Radovljica dobila vodovod. Iz polit. razlogov je bil 1908 premeščen v Logatec. Ker je ostrejše podnebje slabo vplivalo na njegovo zdravje, je 1910 zaprosil in bil premeščen na Dunaj na finan. min; bil je finan. tajnik na cenzurnem odd. za odmero pridobnine delniških družb, hranilnic in posojilnic za Kranj., Primorsko, Dalmacijo in Bukovino. To službo je lahko opravljal, saj je obvladal več jezikov (shrv., češ., rus., poljski, franc., ital., romun. idr.). Zaradi slabega zdravja je 1914 spet zaprosil za premestitev na Kranjsko in prišel na finan. ravnateljstvo v Lj. (vmes kratko v Kočevju), kjer je 1917 postal finan. svetnik. – V Radovljici je bil prizadeven član podružnice SPD, 1908 imenovan za častnega občana Radovljice.

Napisal je knjige: Osebna dohodnina (1905), Novi državnozborski volilni red (1906; napisal ob uvedbi spl. volilne pravice), Osnovni nauki o narodnem gospodarstvu (1908; »V njej je bila prvič v slov. jeziku na jasen in poljuden način sistematično obdelana vsa tvarina narodnogospod. vede« – R. Andrejka, Pol stoletja 149), Obdavčba pridobitnih in gospodar. zadrug (1913), Dohodnina (1914). Štev. članke polit., gospodarske in finančne vsebine je obj. v SN, Gorenjcu (od 1903), Trg. vestniku (1904–18), KMD (1906–8) in SP (1913–6). – V mladosti je deloval tudi literarno. S poezijo je psevd. sodel. pri alojzijeviškem rkp listu Vaje (1888–90), za Vesno (1894) napisal čl. Psevdoklasicizem in rusko slovstvo. Prev. je iz češčine in ruščine, npr. Puškinovo pesem Ptička (V 1890), povest V. Beneša–Třebízskega Pošasti (1894), za zbornika Venec slovanskih povesti L. N. Tolstoja (1900) in V. Beneša–Třebízskega (1901). – Psevd.: Trbojski, V. Ž., Z. Ž. - Prim.: r. matice Smlednik (ŠkALj); Bibl JLZ; Pol stoletja; Hof- u. Staats–Handbuch d. österr.-ung. Monarchie, Dunaj 1900–17; SN 1918, št. 245; 1938, št. 238; V. Murko, Ekon. revija 1981, 18, 29; O. Norčič, ib. 39–52. Ry.

Rybář, Miloš: Žun, Valentin (1873–1918). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi911941/#slovenski-biografski-leksikon (2. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine