Slovenski biografski leksikon

Žumer Lojze (Alojz), gozdar, r. 26. jun. 1899 v Železnikih (nad Škofjo Loko) kovaču Matiju in Mariji r. Čemažar, u. 27. nov. 1978 v Ljubljani (brat Matija in Srečka, gl. čl.). Gimn. je obiskoval v Kranju 1909–17, nato je bil mobiliziran in poslan na soško fronto, 1918–9 se udeležil še bojev na Koroškem. 1919 se je vpisal na gozdar. fak. v Zgbu in 1922 dipl. Služboval je 1923–4 pri gozdni upravi v Bohinj. Bistrici, 1924–6 pri komisiji za agrarne operacije Pokraj. uprave za Sjo, 1926 bil imenovan za direktorja Gozdnolesnega (škofijskega) posestva Gornji Grad s sedežem v Nazarjah, ki ga je razvil v eno največjih slov. podjetij te vrste. 1930 je organiziral in z najmodernejšimi stroji opremil obrat Zabojarna ter samostojno navezal poslovne stike z deželami sev. Afrike in Bližnjega Vzhoda. V času gosp. krize (1929–36) je organiziral zasebne gozdne posestnike v lesnoprodukcijske zadruge, ki so pod njegovim vodstvom ustan. osrednjo izvozno centralo Marad (Marijin Grad) za izvoz žaganega lesa in zabojev (1936–41). Med okupacijo so ga nemškutarji pregnali v Lj., od pomladi 1942 je bil v zaporih, taboriščih in na osvobojenem ozemlju Gorenjske. Po osvoboditvi je bil imenovan za načelnika lesnega odseka v Min. za gozdarstvo Sje v Lj., 1949 organiziral in do 1961 vodil odd. za lesno gospodarstvo v Inšt. za gozdarstvo in lesarstvo Sje, od 1961 bil zaposlen v Industrijskem biroju v Lj. in 1965 upokojen. Od 1949 je deloval tudi v Tehn. sekciji terminol. komisije SAZU, 1950–5 hon. predaval na lesnem odd. TSŠ, 1960–2 na Ekonom. fak. in od 1962 na Višji lesnoind. šoli v Lj. 1961 je dobil naziv znanstveni svetnik.

Napisal je knjige: Naši gozdovi in žage (1938), Lesno gospodarstvo (1968, nagrada Sklada B. Kidriča), Delež gozdov v slov. prostoru (1976). Za Zbornik Inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo Sje (1957) je prispeval razpravi Lesna industrija v Sji in Plošče v lesni industriji. Sodel. je pri Šumar. enc. (Zgb 1963). V štev. razpravah, študijah in elaboratih je obravnaval lesne surovine in izdelke, gozdarstvo in lesno industrijo. Obj. je predvsem v: Lesu (1951: Lesni kombinat; 1957: Bukovina kot industrijska surovina; 1958: Embalaža v proizvodnem programu lesne industrije; 1959: Celuloza in papir; 1960: Integralno izkoriščanje lesa; 1962: Les v mednar. trgovini in v izvozu Jsle; 1963: Iskanje novega ravnovesja med mehanično in kemično predelavo lesa; 1966: Mednar. sodelovanje v lesnem gospodarstvu; 1967: Mednar. trgovina s pohištvom; 1968: Delež gozdov v slov. gospodarstvu), Novi proizvodnji (1941: Lesna moka; 1957: Iverne plošče – vprašanje novega proizvoda v naši lesni industriji), GozdV, Zborniku IGLIS, KMD, Šumarskem listu (Zgb), GospV, Privrednem pregledu (Bgd). O terminologiji je pisal mdr. v Lesu (1956: Aktualnost naše strok. terminologije; 1957: Epilog k anketni objavi terminol. gradiva gozdarsko-lesne stroke; 1962: Nadaljevanje v gozdarsko-lesni terminologiji, Terminološki pomenki; 1968: Bibl in terminologija; 1978: Terminološki spor). V rkp je ostal Strok. slovarček industrije ivernih plošč.

Prim.: osebni podatki; podatki hčerke Lonte Žumer-Jeromen (Lj.); M. Cigler, Loški razgledi 1974, 283–5 (s sliko); Dnevnik 1976, št. 256 (intervju, s sliko); A. Leb, Les 1979, 35 (s sliko); J. Dolenc, KMD 1980, 93–4 (s sliko); Šumar. enc., Zgb 1987 (s sliko). Adč.

Adamič, France: Žumer, Lojze (1899–1978). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi910813/#slovenski-biografski-leksikon (2. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine