Slovenski biografski leksikon

Žumer Andrej, šolnik, r. 21. nov. 1847 v Podhomu pri Bledu kmetu Janezu in Marjeti r. Pernač, u. 28. febr. 1903 v Kranju. Klas. gimn. je obiskoval 1861–9 v Lj. 1869 se je vpisal na fil. fak. univ. v Pragi, zaradi pomanjkanja opustil študij in 1871/2 obiskoval učiteljišče v Gradcu, kjer je opravil potrebne izpite za učitelja. Od jeseni 1872 je bil v Lj. učitelj na Waldherrjevem zavodu, od jan. 1873 na II. mestni ljudski šoli, od 1891 na I. mestni deški ljud. šoli nadučitelj (od 1901 s častnim nazivom ravnatelj). Od 1882 je bil šol. nadzornik za kamniški in od 1888 za kranjski okraj, od reorganizacije šol. nadzorne službe 1894 do smrti pa hkrati za oba okraja. – Bil je član Slov. učitel. društva (od 1888 preds.), SM in SŠM (tudi v odboru). – Za zasluge v šolstvu je 1895 prejel zlati križec s krono.

Z A. Razingerjem je sestavil učbenike, ki izpričujejo odlično poznavanje pedagogike in metodike: Abecednik za slov. ljudske šole (1880, 1896⁹), Slovensko-nemški abecednik (1880, 1882, 1884), Prvo berilo in slovnica za slov. ljud. šole (1882 in do 1902; več popravlj. ponatisov s spremenjenimi naslovi; ocene: A. Leban, LZ 1882, 638; F. Jamšek, P 1884, 92–4; L. Letnar, LZ 1885, 755–8) in Stenske table za prvi pouk v branji (1882, 1896; ocena: F. Levec, LZ 1882, 185).

V LZ je obj. nekrolog M. Tonejcu-Samostalu (1882) in oceno Praktične metodike I. Lapajneta (1883). 1890–3 je ur. UT, zanj pisal poročila in članke, npr. Gled. predstava za otroke (1890, 109), Jakob Mencinger (1891, 140–1), Zavetišče nravno zanemarjenim otrokom (1894, 2–6), Statistika o ljud. šolstvu na Kranjskem v šol. letu 1890/1 (1892, 99–104). Pedagoška sta tudi članka Vzgojni pomen deškega ročnega dela na ljudskih šolah v mestih (Poročilo o … ljudskih šolah … Ljubljane 1889/90; v nem. LZg 1889, št. 196–9) in V šolski delarni (PLk 1890; o ročnem delu). – Psevd.: A. Ž., -m-, Ž.

Prim.: r. matice Gorje pri Bledu (ŠkALj); Glaser IV, 348–9; Simonič; nekrologi 1903: Letno poročilo I. mestne deške ljudske šole v Lj. 1902/3, 3 (s sliko); P 96; SN št. 49; SU 94–5; UT 57–60; – I. Andoljšek, Naš začetni bralni pouk in učbeniki zanj II, 1976, 216; T. Hojan, Bibl kazalo Popotnika … 1983. – Slika: UT 1903, 57. Andoljšek

Andoljšek, Ivan: Žumer, Andrej (1847–1903). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi910656/#slovenski-biografski-leksikon (23. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine