Slovenski biografski leksikon

Žolgar Mihael, šolnik, r. 25. sept. 1833 v Kačjem Dolu pri Šmarju pri Jelšah kmetu Jakobu in Elizabeti r. Stiplovšek, u. 21. febr. 1890 v Celju. Po gimn. 1850–8 v Celju in 2 letih teologije v Mrbu je 1860–4 štud. klas. filol. na Dunaju, 1864 tu opravil prof. izpit (gršč. in lat. za nižje razr., sloven. za vso gimn., 1869 še gršč. za vso gimn.). Služboval je kot suplent 1864–5 v Gradcu, kot gimn. prof. 1865–8 v Celju, 1868–72 v Kranju in od 1872 spet v Celju; 1869–72 je bil tudi šol. nadzornik za okraj Radovljica. 1878–90 je bil slov. poslanec v štaj. dež. zboru in deloval v šol. odseku. 1887 je postal preds. Dijaške kuhinje. Na pobudo učitelja A. Brezovnika je soustanovil 1880 v Celju prvi strok. pedag. časopis P, mu bil do 1882 založnik in 1881–2 urednik. Napisal je zanj uvodnik in do 1883 nekaj drugih prispevkov (gl. T. Hojan, Bibl kazalo P …, 1983). V gimn. šol. izvestjih je obj. članke: De M. Tullio Cicerone proconsule in Cilicia (Celje 1866), O slov. glagolu (ib. 1866), O slov. sklanji (ib. 1867), Slov. nar. pesništvo (ib. 1873), Pogled na atiško zgovornost (Kranj 1869), O dom. odgoji in njenem upljivu na uspeh šol. mladine (ib. 1870), Različnost v slov. ljud. jeziku (ib. 1872). Pripravljal je lat. slovnico, lat. vadnico za 1. in 2. r. gimn. ter lat.–slov. slovar, a je vse ostalo neobj.

Bil je velik rodoljub, dober, a bolj suhoparen pedagog. Učence je v glavnem uril in pilil v slov. slovnici, vendar jih seznanjal tudi s slov. ljud. pesmijo, ki jo je postavljal za zgled vsega liter. ustvarjanja. Med njegovimi učenci je bilo več poznejših jezikoslovcev in slovničarjev (Ant. Dokler, Jos. Lendovšek, F. Lekše, V. Oblak), učil je tudi A. Aškerca, A. Bezenška, Val. Koruna idr. – Bil je odbornik SM. – Psevd.: -l., -r., Ž.

Prim.: r. matice Sv. Peter na Medvedjem selu (Kristan Vrh, DAS); Glazer III, 150, 256; Marn XXX, 21–2; D. Karlin LMS 1887, 77, 87; ob smrti 1890: A. Wretschko, izv. gimn. Celje 25–6; F. Levec, LZ 186; LZg št. 45; P 63; UT 79; S št. 51; SN št. 44; SGp 72; – A. Bolhar, A. Bezenšek …, 1934, 95; Pol stoletja Dijaške kuhinje v Celju, 1938, 6–8 (s sliko); A. Žerjav, P 1938/9, 4–5; V. Novak, Celjski zbornik 1951, 114; V. Melik, Volitve na Slov., 1965, 384, 388; J. Orožen, Zgod. Celja in okolice II, 1974, 201, 202, 203, 206, 272, 274. – Slika: arhiv SBL. Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Žolgar, Mihael (1833–1890). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi909016/#slovenski-biografski-leksikon (13. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine