Slovenski biografski leksikon

Žmavc Andrej, enolog, r. 27. nov. 1874 v Slogonskem (danes Vrhje) pri Brežicah kmetu Jožefu in Heleni r. Urek, u. 30. mar. 1950 v Mariboru; brat Ivana (gl. čl.). Po osn. šoli v Kapelah in niž. gimn. je obiskoval učiteljišče v Mrbu in Lj., kjer je 1894 mat. 1894–9 je učil v več krajih (Strmec pri Vojniku, Šempeter v Savinjski dolini, Žalec, Žusem, Trebnje) in 1896 v Lj. opravil usposobljenostni izpit. Kot štipendist štaj. dež. vlade je 1897–9 obiskoval Önologische und pomologische Lehranstalt v Klosterneuburgu in 1899–900 Hochschule für Bodenkultur na Dunaju. 1. jan. 1901 je prevzel upravo osn. šole v Grižah in ust. nedeljsko kmečko šolo, a že 17. jan. i. 1. odšel za strok. učitelja na vinarsko-sadjarsko šolo v Bukovo pri Negotinu (1901–3). 1903–5 se je izpopolnjeval v Nemčiji (Darmstadt, Altenburg), Franciji (Saint Claude) in Švici (Zürich), 1905–8 bil potujoči učitelj za sadjarstvo in vinogradništvo ter komisar pri zvezi gospodar. zadrug v Gradcu. 1908–12 je bil generalni inšpektor posestev kneza Metternicha, 1912–4 inšpektor pri dežel. gospodar. svetu v Zadru, 1914–8 inšpektor in šef odd. pri centralni zvezi gospodar. zadrug na Dunaju, 1919 postal inšpektor pri Kmetij. poverjeništvu v Lj., 1920 pa ravnatelj Vinarsko-sadjarske šole v Mrbu, 1928 upokojen. – Odlikovan je bil z redom sv. Save (1926).

Prej nem. šolo v Mrbu je reorganiziral in dvignil v vzoren šolski zavod. Pridobil je moderna učila, aparate, orodje in gospodarske naprave. Zlasti pa si je prizadeval za obnovo vinogradov, uvajanje kakovostnih vinskih sort, izrabo ekološko najugodnejših leg za napravo vinogradov in sadovnjakov. Boril se je proti samorodnicam, proti izkoriščanju vinogradnikov in viničarjev, za ustanavljanje hranilnic in posojilnic ter vinarskih in sadjarskih zadrug. Kot vinarski in sadjarski strokovnjak je bil priznan in cenjen doma in na tujem. Posebno zaslužen je bil za izpopolnitev slov. izrazoslovja vinogradniške, kletarske in sadjarske stroke. – Napisal je knjige: Kmečka posojilnica (Gradec 1907), Zwei Weinbaufragen (ib. 1912), Vinarska in sadjarska šola v Mrbu v šol. l. 1923/4 (1924), Grozdni sukač (1927), Das jugoslawische Weingesetz (Bgd 1931), Vinski zakon in kletarski vedež (1932). Pripravil je prvo slov. Izvestje vinar. in sadjar. šole v Mrbu (1928). Prev. in prir. je knj. F. Zweiflerja (gl. čl.) Vinarstvo (1925). Sicer je od 1899 v štev. člankih za K, SGp, Naše gorice (tudi ur.), ND (Celje), E (Mrb) obravnaval vinske sorte in podlage, trtne bolezni in škodljivce, napake in bolezni vina, rabo pomožnih pripomočkov in raznih sredstev.

Prim.: r. matice (kraj. urad Kapele); podatki snahe Slave Ž. (Lj.); NE; Spominski almanah 260 (slika), 349; Šlebinger-Marentič; K 1924, 191; 1928, 130 (s sliko); 1934, 65 (s sliko); 1940, 16 (s sliko); J 1932, št. 288; MV 1934, št. 272; TL 1934, št. 135; J. Orožen, Zgod. Celja in okolice II, 1974, 196. – Slika: IS 1925, št. 47. Adč. + Lc.

Adamič, F., Lisac, L.: Žmavc, Andrej (1874–1950). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi905664/#slovenski-biografski-leksikon (27. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine