Slovenski biografski leksikon

Žlebnik Ljubo, geolog, r. 20. jan. 1929 v Pesnici pri Mariboru uradniku Francu in Veri r. Novak, živi v Ljubljani. Tu je od 1939 obiskoval klas. gimn., štud. geologijo na PMFF in 1952 dipl. Prom. je bil 1966 z dis. Pleistocen Kranjsko-Sorškega polja in njegova hidrogeologija. 1952–3 je bil zaposlen na Metalur. inšt. v Lj. (1953 dva mes. na praksi pri Proizvodnji nafte v Lendavi), nato pri Geološkem zavodu v Lj.: 1953–7 na odd. za izdelavo geol. kart, od 1957 na odd. za inž. geologijo in hidrogeologijo (1969–73 vodja odd.), od 1973 je svetovalec za področje hidrogeologije. – Aktivno se udeležuje strok. kongresov (referati obj. v kongr. zbornikih), mdr.: Split (1976: Podzemna voda kot mineralna surovina v razvoju SR Sje), Lj. (1977: Pitna voda v Sji; 1985: Sedanje stanje in perspektiva pridobivanja podzemne vode na področju SR Sje, s F. Drobnetom).

Na Geol. zavodu je sodeloval pri izdelavi Osnovne geol. karte SFRJ, izdelal podrobne geol. karte za nekaj nahajališč železa (Rudnica) in premoga (Zreče, Makole, Velenje). Z izdelavo geol. karte širšega območja med Taro in Moračo pri Kolašinu za projekt hidroelektrarne (HE) Tara-Morača v Črni gori in s spremljanjem razisk. del na tem projektu je 1957 prešel na področje inž. geologije in hidrogeologije. Delal je pri projektih za HE na Dravi, Muri, Savi in Soči, sodeloval pri razisk. delih na Muri med Ceršakom in Gibino (1952–62), na Dravi med Mrb, Ptujem in Ormožem (1957–64), na Savi med Renkami in Krškim (1959) in na Soči med Kobaridom in Solkanom (1960–3). 1964–7 se je usmeril na raziskave pitnih (Kranjsko-Sorško polje, Skaručna, Lj. polje, Ptuj, Kidričevo, Mrb, Ljutomer) ter termalnih in mineralnih voda (Radenci, Nuskova). Sodeloval je tudi pri inž.-geol. raziskavah za hitre ceste, predor Karavanke in plinovod. Kot svetovalec je nadaljeval z reševanjem problemov podzemnih voda, zlasti njihove zaščite, pri raziskavah za HE Formin in Mavčiče in raziskavah geotermalne energije (Moravci pri Mur. Soboti).

Rezultate raziskav obj. v reviji Geologija (1955: Triadni cephalopodi izpod Pece; Prispevek k stratigrafiji velikotrnskih skladov; 1961: Geol. razmere v okolici Kolašina v zvezi s projektiranimi hidroenergetskimi objekti na Tari in Morači, z M. Breznikom; 1966: Hidrogeol. razmere na območju strojnice elektrarne Srednja Drava 1. stopnja; 1971: Pleistocen Kranjskega, Sorškega in Lj. polja; 1974: Hidrogeol. razmere v Nuskovi na Goričkem; 1975: Hidrogeol. razmere na Sorškem polju; 1978: Terciarni vodonosniki v Slov. goricah in na Goričkem, Kras na konglomeratnih terasah ob Zgornji Savi in njenih pritokih; 1979: Osnovna geol. slika k načrtovanju in h gradnji verige HE na Savi v Sji; 1981: Hidrogeol. pogoji za gradnjo elektrarne Mavčiče; 1982: Hidrogeol. razmere na Dravskem polju). - Prim.: Jedro 1985, št. 3/5 (s sliko). – Slika: arhiv SBL. Pleničar

Pleničar, Mario: Žlebnik, Ljubo (1929–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi905112/#slovenski-biografski-leksikon (2. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine