Slovenski biografski leksikon

Žitek Josip, šolnik, r. 19. marca 1832 v kraju Hrastje-Mota pri Radencih kmetu Francu in Ani r. Spitzer, u. 30. dec. 1899 v Novem mestu. Osn. šolo je obiskoval na Kapeli, gimn. od 1845 v Mrbu in od 1852 v Zgbu, kjer je 1853 maturiral. 1853–6 je štud. matem. in fiziko na fil. fak. v Pragi ter bil usposobljen za prof. v nižji gimn. S priporočilom F. Miklošiča je 1856 dobil službo na srbski vel. gimn. v Srem. Karlovcih ter tu učil s prijateljem in sošolcem L. Zimo (gl. čl.). 1871 je bil premeščen na gimn. v Leoben in 1872 na Ptuj, kjer je ostal do upok. 1891. Kot dober pedagog je znal matem. odlično približati dijakom, na Ptuju je učil tudi sloven., mdr. M. Murka. Bil je velik rodoljub, navdušen Slovan, član ptujske čitalnice in poverjenik SM.

Dopisoval je v SGp o razmerah na Ptuju, razlagal davčne in zavarovalne možnosti, bičal odiranje in zavajanje svojih rojakov, mdr.: O zavarovanju proti ognju (1877, št. 46–52), Uravnavanje gruntnega davka (1881, št. 11–3), Murskim poljancem, Šavničarom pa tudi drugim za čitanje in razbiranje (ib. št. 10), Nekaj o denarju (SV 1883). Iz stroke je članek O brojnim znacima i strojevima (Program dolnjo-karlovačke gimn. 1862). Na brošuro lokalnega nemčurja F. Wratschka SGp in slov. kmet (1894), v kateri zavrača napade nase, je Ž. odgovoril s spisom Orehovski Bračko pa SGp, svojim gornjeradg. krajanom na presodbo (1894 samozal.). Loteval se je tudi pripovedi, npr. Čuden par bočkorov ali šolnjev (SGp 1879, št. 39–40). Pisal je v narečno pobarvanem jeziku.

Prim.: r. matice ž. Kapela pri Radencih (DAS); m. matice Novo mesto (ŠkALj); katalogi archigimn. (Arhiv Hrvatske, Zgb); Lilek II, 35, 63; III, 31; Vošnjak, I, 162; B. Šulek, Rad JAZU, knj. 80, 1886, 117; M. Murko, ČZN 1933, 70–3, 78, 80; isti, Spomini, 1951, 19–23, 33; K. Petrović, Istorija srpske pravosl. vel. gimn. karlovačke, Novi Sad 1951, 174, 199, 210, 332–6, 368; Izv. gimn. D. Kvedra v Ptuju 1869–969, 33, 174, 175, 176, 195. Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Žitek, Josip (1832–1899). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi902503/#slovenski-biografski-leksikon (2. februar 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine